Renovatiepremie wordt premie ‘in schijven’

 

 

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat ze de renovatiepremie zou vervangen door een belastingvermindering van 10.000 euro, te spreiden over drie jaar. De belastingplichtige zou drie achtereenvolgende jaren kunnen rekenen op een korting van 3.333 euro op de belastingfactuur.

 

Dat systeem bleek te complex. Bovendien zouden nogal wat mensen uit de boot vallen, om de eenvoudige reden dat veel gerechtigden geen 3.333 euro euro belastingen per jaar betalen’.

 

Daarom is beslist om de premie te behouden en de steun niet te fiscaliseren. Aan de basisvoorwaarden wordt niet geraakt. Om voor een renovatiepremie in aanmerking te komen, moet de woning 25 jaar oud zijn en mag het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden. Het aan de personenbelasting onderworpen inkomen van gehuwden of samenwonenden mag niet hoger zijn dan 58.050 euro, te verhogen met 3.260 euro per persoon ten laste. Een alleenstaande zonder persoon ten laste, mag niet meer dan 40.640 euro per jaar verdienen. De administratie kijkt naar het inkomen van twee jaar geleden. Als u in 2015 een aanvraag indient, wordt het inkomen van 2013 in aanmerking genomen.

 

Toch ondergaat de premie een belangrijke gedaantewisseling. Op één uitzondering na, zal niemand nog kunnen rekenen op een eenmalige premie van 10.000 euro. Voortaan moet de eigenaar-bewoner twee aanvragen indienen. Tussen twee aanvragen moet minstens één jaar verlopen. Maximaal mag er twee jaar tussen zitten.

 

Bovendien moeten de werken betrekking hebben op één van de volgende vier categorieën.

 

1. funderingen, muren, draagvloeren en trappen;

 

2. dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer ;

 

3. buitenschrijnwerk (ramen en buitendeuren);

 

4. technische installaties zoals gas, centrale verwarming, elektriciteit en sanitair.

 

De modaliteiten voor die aanvragen zijn anders naargelang het netto gezamenlijk belastbaar inkomen lager of hoger is dan 29.030 euro per jaar (te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste).

 

Is het inkomen hoger, dan moet de eigenaar van de woning twee aanvragen indienen van 5.000 euro.

 

Per categorie van werken kan een premie bekomen worden van maximum 2.500 euro ( of 20 procent van de in aanmerking te nemen facturen).

 

De eigenaar-bewoner mag per aanvraag slechts facturen indienen voor twee categrorieën. De eigenaar kan bij de eerste aanvraag facturen indienen voor funderingen en dakwerken. Bij de tweede aanvraag kan hij enkel nog facturen indienen voor buitenschrijnwerk of technische installaties.

 

De regeling is soepeler voor gezinnen met een netto belastbaar inkomen dat 29.030 euro niet overschrijdt.  Ook zij mogen per aanvraag  slechts facturen indienen voor twee categorieën van werken. Maar die personen kunnen al bij de eerste aanvraag een premie krijgen van maximum 6.666 euro, bij de tweede dan slechts één van 3.333 euro. In het totaal kunnen ook zij nooit een tussenkomst krijgen die hoger is dan 10.000 euro.

 

Vroeger moest je al alle werken gedaan hebben vooraleer je een premie kon krijgen.

 

 

Op dit systeem blijft een belangrijke uitzondering bestaan. Eigenaars die hun pand verhuren via een sociaal verhuurkantoor, kunnen alle kosten in één keer inbrengen en in één keer een premie genieten van 10.000 euro. Dit ook op voorwaarde dat er werken worden uitgevoerd aan alle vier de categorieën van werken