Renoveren zal duurder worden : 6 procent btw

 

 

Een boost voor de bouwsector. In zekere zin wel. Bij een aantal klanten zal het effectief erop aankomen om snel knopen door te hakken, zodat u de geplande werken afwerkt voordat de verhoging die in de regeerverklaring voorzien is, effectief ingaat.

 

 Pas vanaf 2016 tien jaar vereist?

Wanneer die verhoging ingaat, is niet 100% duidelijk. In de wandelgangen is te horen dat ze wellicht pas in 2016 ingaat, mogelijk zelfs maar in 2017. Uw klanten gaan er uiteraard het best van uit dat die verhoging vanaf 2016 een feit is.

 

 Welke woningen vallen onder nieuwe regeling?

 

Dat klopt inderdaad, maar uiteraard alleen voor woningen die in 2016 (of eventueel dus 2017) nog geen tien jaar oud zijn. Werken die u vanaf 1 januari 2016 (of 2017) start in een woning die dan nog geen tien jaar oud is, moet u afrekenen tegen 21% btw. Daaraan ontsnapt uw klant dus als hij u – veiligheidshalve – ten laatste in 2015 nog werken laat uitvoeren.

 

 “Oei, mijn woning is nu nog geen vijf jaar oud…”

 

Woont uw klant nog maar enkele jaren in zijn nieuwe woning, check dan of hij toch al niet voor dat renovatietarief in aanmerking komt. Die vereiste wordt immers niet ‘van dag op dag’ gerekend, het volstaat dat de woning in het vijfde jaar gebruik zit (parl.vr. nr. 308, 13.01.2010) . Kijk dus na welke ‘datum van eerste ingebruikname’ in aanmerking genomen werd voor de toekenning van het kadastraal inkomen (ki) en de eerste aanslag in de onroerende voorheffing. Dek u verder in met een ondertekend btw-attest.

 

 Toch lang genoeg in gebruik?

 

Een voorbeeld ‘op de limiet’… Nam uw klant zijn woning pas in december 2010 in gebruik, dan is die vanaf begin 2015 ‘minstens vijf jaar’ in gebruik. Vanaf januari 2015 kunt u er dus wel degelijk werken in uitvoeren en die tegen 6% btw afrekenen.

 

 Woning klant dateert van 2006 of vroeger?

 

Stel in dat geval uw klant gerust, want zijn woning is dan dit en volgend jaar voldoende oud om het 6%-tarief te genieten. Ook als uw klant de werken tot 2016 uitstelt, blijft dat echter zo. Zelfs als hij pas in december 2006 in zijn woning trok, voldoet die begin 2016 immers aan de ‘minstens tien jaar in gebruik’-eis die dan wellicht van kracht is.

 

 Nam uw klant zijn woning in gebruik tussen begin 2007 en eind 2010,

 

spoor hem dan aan om u de geplande werken ten laatste in 2015 te laten uitvoeren.

 

 Dateert zijn woning van vóór 2007,

 

dan is die tijdsdruk er niet.