Revalorisatiecoëfficiënt aanslagjaar 2011

 

 

– enerzijds om het netto huurinkomen te berekenen, wanneer u een gebouwd onroerend goed verhuurt aan een huurder die het beroepsmatig gebruikt.

Dit netto onroerend inkomen is gelijk aan de brutohuur verminderd met de forfaitaire kostenaftrek (let op, het minimale onroerend inkomen bedraagt het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40 %). Deze forfaitaire kostenaftrek bedraagt het laagste bedrag van ofwel 40 % van de brutohuur ofwel 2/3 van het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de revalorisatiecoëfficiënt (= 2,58 x niet-geïndexeerd kadastraal inkomen).

– anderzijds wanneer u als bedrijfsleider (bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie) een gebouwd onroerend goed verhuurt aan uw vennootschap.

Het huurinkomen dat meer bedraagt dan 5/3 van het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met de revalorisatiecoëfficiënt, wordt geherkwalificeerd als bezoldiging (= 6,45 x niet-geïndexeerd kadastraal inkomen).