Schone wagen ?: CO2 uitstoot belangrijk bij de aankoop van een wagen

 

CO2 bepaalt de aftrek in uw vennootschap. Dat is niet nieuw. Voor 2010 heeft men wel nog gesleuteld aan de aftrekpercentages. In plaats van een aftrekbaarheid van 60% tot 90%, hanteert men nu een vork van 50% voor wagens met een hoge CO2 tot 120% voor auto’s zonder CO2, lees: elektrische auto’s. Daarnaast zijn ook de CO2-grenswaarden zelf verstrengd. Deze waarden bepalen welke CO2-uitstoot een auto maximaal mag hebben om onder een bepaalde ‘aftrekklasse’ te vallen.

CO2 bepaalt voortaan ook uw voordeel auto. Dat is wel nieuw! Vanaf 2010 geen berekening meer in functie van de zgn. fiscale pk. Het voordeel is vanaf nu gelijk aan het aantal privé afgelegde km x CO2-uitstoot x jaarlijks indexeerbare CO2-coëfficiënt volgens de gebruikte brandstof (diesel of benzine). Voor 2010 bedraagt de coëfficiënt 0,0023 voor dieselauto’s en 0,0021 voor benzine-auto’s.

U vindt de CO2-uitstoot terug op het eenvormigheidsattest van uw auto of via http://www.carwizard.be, rubriek fleet info; fiscale gegevens.

Dus weer meer belastingen? Niet noodzakelijk! Alles hangt immers af van de CO2-uitstoot van uw auto. We geven enkele voorbeelden.

 

Voordeel 2009

Voordeel 2010

BMW 520 2.0D – 150 pk (11 fisc. pk – 158 CO2)

€ 1.807 (5.000 km x € 0,3614/km)

€ 1.817 (5.000 km x 158 gr. CO2 x € 0,0023/gr. CO2)

Ford Galaxy 1.9TDI – 115 pk (10 fisc. pk – 173 CO2)

€ 1.649 (5.000 km x € 0,3297/km)

€ 1989,50 (5.000 km x 173 gr. CO2 x € 0,0023/gr. CO2)

Volvo S60 2.4D – 126 pk (13 fisc. pk – 169 CO2)

€ 2.036 (5.000 km x € 0,4071/km)

€ 1.943,50 (5.000 km x 169 gr. CO2 x € 0,0023/gr. CO2)

Sommige auto’s gaan er dus op achteruit (wat dacht u…), terwijl andere erop vooruit gaan. Het is dus zeker niet zo dat bepaalde merken uit den boze worden wat het privé belastbaar voordeel betreft. Kijk op het autosalon dus vooral naar de CO2-uitstoot van uw geliefde merk.

Rekenen is de boodschap. Zo is dat en daarbij komt dat u voor een nieuwe auto uw belastbaar voordeel voor 2010 perfect gelijk kunt houden door te letten op de juiste CO2-uitstoot.

AFTREKBAARHEID VAN WAGEN ZAL OOK AFHANGEN VAN CO2 uitstoot

Principe. Vroeger waren de ‘meeste’ kosten van een firmawagen steeds voor 75% aftrekbaar. Sinds 2007 is dat alleen nog in de personenbelasting het geval, d.w.z. voor eenmanszaken. Voor vennootschappen daarentegen werd er toen een ‘modulaire’ aftrek ingevoerd in functie van de CO2-uitstoot. Het aftrekpercentage varieerde m.a.w. tussen de 60% (auto met hoge CO2-uitstoot) en de 90% (auto met lage CO2-uitstoot). Door de nieuwe wet worden deze percentages nu herbekeken (nog steeds enkel voor vennootschappen). Ze variëren nu van 50% (hoge CO2-uitstoot) tot 120% (lage CO2-uitstoot).

Welke voertuigen?

De wijziging geldt voor de volgende voertuigen die niet uitsluitend voor bezoldigd vervoer van personen worden gebruikt (art. 66 §§ 1 en 2 WIB):

– personenauto’s;

– auto’s voor dubbel gebruik;

– minibussen.

Hoe berekenen?

In de vennootschapsbelasting en de belasting van niet-inwoners/vennootschappen wordt de aftrekbaarheid van de beroepskosten voortaan bepaald in functie van:

– de CO2-uitstoot van het voertuig; én

– de gebruikte brandstof.

Beroepskostenaftrek in functie van CO2-uitstoot (art. 198bis WIB)

CO2-uitstoot (g per km) – Diesel

CO2-uitstoot (g per km)- Benzine

Aftrek

< 105

< 120

90 %

105-115

120-130

80 %

115-145

130-160

75 %

145-175

160-190

70 %

> 175

> 190

60 %

Dezelfde modulering geldt ook voor de belasting van minder- en meerwaarden op deze voertuigen. Brandstofkosten blijven zoals voorheen 100 % aftrekbaar.

Deze aftrekmodulering is niet van toepassing in de personenbelasting (handelaar-vrij beroep/natuurlijke persoon). De aftrekbeperking van 75 % blijft hier gelden.

Hoe CO2-uitstoot van de wagen bepalen?

De CO2-uitstoot van de wagen kan men terugvinden:

– op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: http://portal.health.fgov.be;

– op het eenvormigheidsattest van het voertuig.

Voorbeeld

Een werkgever stelt een bedrijfswagen (diesel) ter beschikking aan een werknemer die op minder dan 25 km afstand woont van zijn werkplaats. De wagen heeft 11 fiscale PK (voordeel van alle aard (VAA) 1.737 EUR/jaar).

De leasekost van de wagen bedraagt 500 EUR exclusief btw per maand. De werkgever is btw-plichtige.

We wijzigen enkel de CO2-uitstoot:

 

100 g CO2

120 g CO2

180 g CO2

Leasekost + niet-recupereerbare btw

6.630,00

6.630,00

6.630,00

Btw op VAA

136,85

136,85

136,85

CO2-taks

316,29

506,06

1.075,39

Recuperatie via vennootschapsbelasting

-2.218,88

-2.000,37

-1.910,87

Netto

4.864,25

5.272,54

5.931,37

De brandstof blijft 100 % aftrekbaar.

Inwerkingtreding

Deze wijziging trad in werking op 1 april 2007 voor de nieuw aangekochte bedrijfswagens. Vanaf 1 april 2008 geldt deze maatregel algemeen voor het hele bedrijfswagenpark.

Volgende vragen zijn evenwel nog steeds niet beantwoord:

– Hoe worden lpg-wagens behandeld?

– Wat indien CO2-uitstoot niet bekend is (oude wagens)?

– Heeft deze wijziging een invloed op de aftrek in hoofde van de werkgever van de forfaitaire kilometervergoeding?

Gevolgen voor u? Meestal valt deze herschikking nog mee. De meeste dieselmodellen die als firmawagen gebruikt geworden, hebben nl. een CO2-uitstoot van 115 à 170 gr. en voor die wagens verandert er niet veel. Zo blijkt bv. dat het aftrekpercentage voor drie courante modellen hetzelfde gebleven is onder de nieuwe regeling, nl. 70% of 75% voor een Audi A4 Avant 2.0 TDI, 75% voor een BMW 3 Touring 318D en 70% voor een Ford Galaxi 2.0 TDCI.

EN WAT MET AFTREKBAARHEID VAN BRANDSTOFKOSTEN ?

Principe. Tot eind vorig jaar vormden de brandstofkosten nog een uitzondering op de aftrekbeperking. In tegenstelling tot de ‘gewone’ autokosten die maar beperkt aftrekbaar waren, waren zij nog voor 100% aftrekbaar. De nieuwe wet heeft dit echter gewijzigd. Sinds 01.01.2010 zijn de brandstofkosten maar voor 75% aftrekbaar (zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken!).

Gevolgen voor u? Deze wijziging zal u uiteraard wél voelen. Stel, de brandstofkosten van een firmawagen bedragen bij u gemiddeld € 2.400 per jaar. Dan is daar € 600 (25%) niet aftrekbaar van geworden. ‘Reëel’ kost dat u dan € 204 (gerekend tegen 34% vennootschapsbelasting) of € 300 (gerekend tegen 50% personenbelasting), lees: u bespaart minder belastingen gelijk aan deze bedragen.