Statuten nakijken nieuwe databank

die voortkomen uit notariële akten die in België verleden zijn, en dat vanaf de oprichting van de rechtspersoon tot de allerlaatste bijwerking van de statuten. Dat betekent dan weliswaar dat statuten van vennootschap die onderhands opgericht worden zoals van een vennootschap onder firma (vof) en een gewone commanditaire vennootschap (comm. v.) niet in de statutendatabank staan opgenomen. De notaris is daar immers niet bij komen kijken.

U kunt de statutendatabank sinds 1 mei 2019 raadplegen op https://statuten.notaris.be/costa_v1/enterprises/search. Daarenboven is de raadpleging gratis. Wilt u gecoördineerde statuten van rechtspersonen raadplegen die vóór 1 mei 2019 verwerkt werden, dan kan daarvoor bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de rechtspersoon aangeklopt worden. Voor alle duidelijkheid statuten die (moeten) worden aangepast aan het nieuwe vennootschapsrecht, komen uiteraard automatisch terecht in de nieuwe statutendatabank.

Opzoekingen dienen te gebeuren via het ondernemingsnummer van de rechtspersoon. Indien enkel de naam van de rechtspersoon gekend is, kan eventueel een beroep worden gedaan op de zgn. Kruispuntbank van Ondernemingen. Opzoekingen kunnen daar wel op naam gebeuren (https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknaamfonetischform.html). Het is een kleine omweg dan weliswaar, maar op die manier kan het ondernemingsnummer van een rechtspersoon wel achterhaald worden.