Tarief notionele intrest voor AJ 2010 gekend

De tarieven voor AJ 2007, AJ 2008 en AJ 2009 bedragen immers resp. 3,442%, 3,781% en 4,307%. Voor kleine vennootschappen worden de hierboven vermelde tarieven met 0,5% verhoogd. Meer informatie over de notionele intrestaftrek vindt u terug in ons bericht van 14 oktober 2008 over de nieuwe circulaire.