Verhoging van de roerende voorheffing van 25% naar 27%

 


Dividenden en interesten van particulieren worden in de regel belast aan 25% roerende voorheffing. De voorheffing is een eindbelasting. Dit betekent dat de belastingplichtige de roerende inkomsten niet meer verplicht moet aangeven in zijn belastingaangifte. Een vennootschap die bijvoorbeeld een dividend uitkeert aan een particuliere aandeelhouder, zal in de regel een voorheffing van 25% inhouden en doorstorten aan de fiscus. Met de tax shift zou dit belastingtarief verhoogd worden tot 27% en dit vanaf 1 januari 2016.

Op het algemeen belastingtarief van 25% (en binnenkort 27%) bestaan er uitzonderingen zoals interesten uit gereglementeerde spaardeposito’s; interesten uit zgn Leterme-staatsbons en bepaalde dividenden van kmo vennootschappen.

Gereglementeerde spaardeposito’s

Interesten uit gereglementeerde spaardeposito’s zijn niet belastbaar voor de eerste schijf van 1.880 euro per persoon en per jaar. De interesten die voormelde grenzen overschrijden zijn belastbaar aan 15%. De tax shift-maatregel zou dit gunsttarief behouden.

De Leterme-staatsbons

Interesten uit staatsbons waarop is ingeschreven in de periode tussen 24/11/2011 en 2/12/2011 zijn belastbaar aan 15%. De tax shift-maatregel zou dit gunsttarief behouden.

Verlaagde roerende voorheffing voor kleine kmo vennootschappen
Een dividendinkomen uit een kmo vennootschap wordt in de regel belast aan 25% (binnenkort 27%). Er bestaan echter fiscale uitzonderingsregimes met een verlaagd en gunstig belastingtarief. Zo kunnen dividenden uit zogeheten liquidatiereserves worden belast aan een aanvullende voorheffing van 15%, 5% of zelfs 0%. Dividenden uit zogeheten VVPR-bis-kapitaal, dit is kapitaal dat in een kmo vennootschap is ingebracht vanaf 1 juli 2013, zijn onder bepaalde voorwaarden belastbaar aan een verlaagde voorheffing van 20% of 15%. De tax shift-maatregel zou die gunsttarieven behouden.

 

Het is nu afwachten op het wetsontwerp die in het najaar 2015 zal gepubliceerd worden en die een concrete invulling zal geven aan verhoging van de roerende voorheffing.