TOEGELATEN ARBEID VOOR GEPENSIONEERDEN NIEUWE PLAFONDS

 

Personen die een bezigheid hebben in het kader van een arbeidsovereenkomst of in het kader van een ander ambt kunnen maximaal 16 000 EUR bijverdienen. Dit bedrag wordt verhoogd tot 20 000 EUR voor mensen die minstens één kind ten laste hebben.

Personen die een zelfstandige bezigheid uitoefenen kunnen tot 12 800 EUR bijverdienen. Dit bedrag wordt verhoogd tot 16 000 EUR voor personen die minstens één kind ten laste hebben.

Worden de grenzen inzake toegelaten arbeid overschreden met minder dan 15%, dan wordt het pensioen pro rata verminderd. Deze vermindering is gelijk aan het percentage van de overschrijding. Worden de grenzen met méér dan 15% overschreden, dan wordt de betaling van het pensioen voor dat kalenderjaar volledig geschorst.

Gepensioneerden die nog willen werken (bv. een aantal uren per week bij u als bediende of arbeider), mogen maar een beperkt bedrag bijverdienen. Deze bedragen zijn onlangs gevoelig verhoogd door een KB (*).

De bedragen voor 2006. In de tabel hieronder vindt u de juiste bedragen voor dit jaar. Let op! Worden deze bedragen overschreden met minder dan 15%, dan verliest de gepensioneerde aan pensioen ten belope van dit bedrag. Gaat het om een overschrijding met 15% of meer, dan verliest hij zijn volledige pensioen van het jaar van de overschrijding.

Toegelaten jaarbedragen voor een rustpensioen

 

Voor 65/64 jaar

Vanaf 65/64 jaar

Zonder kinderlast

7.421,57 bruto

15.590,18 bruto

Met kinderlast

11.132,37 bruto

19.300,98 bruto

Toegelaten jaarbedragen als enkel overlevingspensioen

 

Voor 65/64 jaar

Vanaf 65/64 jaar

Zonder kinderlast

14.843,13 bruto

15.590,18 bruto

Met kinderlast

18.553,93 bruto

19.300,98 bruto

Aangiftes. Als u een gepensioneerde in dienst neemt, moet u daarvan aangifte doen bij de RVP. Dit moet met een zgn. model 74 c (en de werknemer zelf moet een model 74 b invullen). U vindt deze formulieren op de RVP-site: http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/NL/intro.asp – klik in de blauwe balk op mijn pensioen en dan op formulieren. Let op! Als u vergeet deze aangifte te doen, riskeert u een zware boete (zes keer het gewaarborgd minimummaandinkomen, tegenwoordig € 1.234,20). Daarnaast mag u ook niet vergeten om zoals voor elke nieuwe werknemer aangifte te doen bij de RSZ (via Dimona).