Twee jaar langer investeringsaftrek

Gewone IA?
Om de economie te steunen tijdens de coronacrisis, werd beslist om het basispercentage van 8% op te trekken tot 25% voor investeringen in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020.
Verlengd!
Door de Programmawet van 20 december 2020 is de termijn met twee jaar verlengd, dus ook 25% voor investeringen in de kalenderjaren 2021 en 2022.
Fiscaal voordeel.
Voor investeringen die u doet in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2022, zal u 25% van de aanschaffingswaarde kunnen aftrekken van uw belastbare winst.
Tip.
Het hoeven niet noodzakelijk coronagerelateerde investeringen te zijn. Elke nieuwe, zuiver beroepsmatige investering die af te schrijven is over minstens drie jaar, komt in aanmerking.
De verhoging van de ‘gewone’ investeringsaftrek voor uw beroepsmatige investeringen van 8% naar 25% werd met twee jaar verlengd, tot 31 december 2022.