Uitkeren van een dividend kan onder bepaalde voorwaarde toch aan 15 procent RV

De regering wil kapitaalverhogingen bij, en de oprichting van, kmo’s aanmoedigen door een verlaagd tarief in de roerende voorheffing toe te staan voor de met de inbreng overeenstemmende dividenden. Het verlaagde tarief is echter maar van toepassing na twee jaar. Tot dan blijft in geval van dividenduitkering het tarief 25 %. Dividenden die verdeeld of toegekend worden bij de winstverdeling van het tweede boekjaar na de inbreng, worden belast aan 20 %. Vanaf het derde boekjaar wordt dat 15 %.

lees meer