Unieke werfmelding voor aannemers

 

Afhankelijk van de aard en de omvang van de uitgevoerde werken, moeten mogelijk diverse meldingen aan verschillende instellingen uitgevoerd worden die daarenboven gedeeltelijk dezelfde gegevens bevatten. Aan de hand van de toepassing ‘Unieke werfmelding’ op de portaalsite van de sociale zekerheid, moeten de aannemers die werken in onroerende staat uitvoeren (nieuw toepassingsgebied 30bis vanaf 01/06/2009), deze werken electronisch melden. De aannemers van de bouwsector kunnen – gelijktijdig of apart – diverse werkmeldingen doorvoeren:

·                                 De melding van de werken 30bis aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

·                                 De melding van werken aan het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB);

·                                 De melding van tijdelijke of mobiele bouwplaatsen aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg – Administratie van de ArbeidsVeiligheid (AAV);

·                                 De melding van asbestverwijderingswerken aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg / Medische Inspectie – Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde (AHG);

·                                 De melding van werken in een hyperbare omgeving aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg / Medische Inspectie – Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde (AHG);

·                                 De melding van zandstraalwerken aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg / Medische Inspectie – Administratie van de Arbeidshygiëne en -geneeskunde (AHG).

 

De melding van de werken 30bis

Voor welke werken moet de melding gebeuren?

De melding is verplicht voor alle werken in onroerende staat (nieuw toepassingsgebied m.b.t het melden van de werken vanaf 01/06/2009). De werken waarvan het totaalbedrag, exclusief BTW, lager is dan 25 000,00 euro én waarbij bovendien geen beroep gedaan wordt op een onderaannemer, moeten niet gemeld worden.

Wie moet de melding doen?

De melding moet gebeuren door de aannemer op wie de opdrachtgever een beroep gedaan heeft.

Wanneer moet de melding gedaan worden?

De melding moet gebeuren vóór de aanvang der werken.

Bestemming van de melding:

De melding van de werken 30bis is bestemd voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.