Verlaagd tarief voor schenking van bouwgrond verlengd


 

Voor de schenking van een bouwgrond wordt in het Vlaamse Gewest sinds 2003 een verlaagd registratierecht aangerekend. Dit verlaagde tarief was in principe een tijdelijke maatregel maar wordt nu voor een vierde maal door de Vlaamse Regering verlengd. Officieel blijft het verlaagde tarief nu van kracht tot eind 2019.

De verlenging van het verlaagd tarief voor de schenking van een bouwgrond kan gezien worden als een positieve maatregel om enerzijds meer mensen de mogelijkheid te bieden om een woning te bouwen en anderzijds om slapende kavels te activeren.

De regering wilt dus het verwerven van een eigen woning op deze manier verder aanmoedigen door aan te zetten tot schenkingen van bouwgronden in wat in het vakjargon ‘rechte lijn’ heet: tussen (groot)ouders en (klein)kinderen, echtgenoten en samenwonenden. 

Concreet betekent dit dat het gunsttarief voor de schenking van een bouwgrond in rechte lijn verlaagd wordt met 2% tegenover de schenking van ander vastgoed.
Laat ons dit verduidelijken in een voorbeeld.

Een bouwgrond ter waarde van € 100.000 wordt geschonken door de vader aan zijn dochter.

Voor een bouwgrond ter waarde van € 100.000 is er  € 3.625 verschuldigd aan schenkingsrechten met toepassing van het gunsttarief in plaats van € 5.625 met toepassing van het ‘normale’ tarief. Dit resulteert in een besparing van € 2.000.

Voorwaarden

Aangezien de maatregel bedoeld is om de schaarste aan bouwgronden weg te werken, is het ook de bedoeling dat er op de geschonken gronden effectief gebouwd wordt. Om die reden wordt de bouwverplichtingsvoorwaarde bestendigd: de begunstigden van de schenking moeten binnen de vijf jaar na de schenkingsakte hun hoofdverblijfplaats vestigen op het adres van de geschonken bouwgrond.

Ook een tweede voorwaarde blijft ongewijzigd: de gunstregeling blijft beperkt tot bouwgronden die in het Vlaamse Gewest gelegen zijn.