VERMINDERDE KILOMETERVERGOEDING

 

De terugbetaling van kilometerkosten is niet belastbaar in hoofde van de werkgever voor zover de kilometervergoeding niet hoger ligt dan het tarief van toepassing op ambtenaren.

Vanaf 1 juli 2009 werd het bedrag van de kilometervergoeding voor ambtenaren evenwel vastgelegd op 0,3026 EUR per kilometer. Dit bedrag geldt tot eind juni 2010.

In vergelijking met vorig jaar betekent dit een daling van 4,51 %. De vermindering is te wijten aan het indexcijfer van de consumptieprijzen dat gedaald is tussen mei 2008 en mei 2009, alsook aan de daling van de brandstofprijzen.