Voordeel wagen wordt andermaal aangepast

‘Het opvallendst is dat voor het bepalen van de catalogusprijs rekening mag worden gehouden met sommige promoties. Dat staat haaks op het vroegere standpunt dat de catalogusprijs steeds exclusief kortingen, verminderingen, rabats en ristorno’s was’, zegt Bart Lombaerts van PwC Tax Consultants.

Een aangepast voordeel van alle aard zal worden verrekend in de bedrijfsvoorheffing.Een lagere cataloguswaarde resulteert in een hoger nettoloon.

Het belastbare voordeel voor het privégebruik van een bedrijfswagen wordt andermaal aangepast. Ook andere elementen worden verduidelijkt. Een overzicht.
1 Promotionele acties worden verrekend
Als de catalogusprijs door een promotionele actie (tijdelijk) wordt verlaagd, mag met die lagere prijs rekening gehouden worden. Dat geldt ook als door een promotie een auto wordt voorzien van een optiepakket en de auto mét dat optiepakket voor dezelfde catalogusprijs als voorheen wordt aangeboden. Een voorwaarde is wel dat de constructeur/invoerder de (tijdelijke) prijs of de auto met dat specifieke optiepakket daadwerkelijk opneemt als nieuwe catalogusprijs in zijn prijslijsten én dat dat algemeen van toepassing is bij de verkoop aan particulieren.
Met alle andere kortingen mag geen rekening gehouden worden voor de berekening van het voordeel van alle aard.
2 Optiepakket als het beschikbaar is voor particulieren
Een optiepakket is meestal goedkoper dan de som van de prijzen van de individuele opties in het pakket. Moet er rekening gehouden worden met de individuele prijzen of met de pakketprijs voor de bepaling van de catalogusprijs?
Het antwoord op de vraag verschilt naargelang het optiepakket al dan niet beschikbaar is voor de particuliere markt. Kunnen particulieren hetzelfde pakket kopen, dan mag rekening gehouden worden met de pakketprijs. Het moet wel gaan om optiepakketten die zijn samengesteld door de constructeur of invoerder en die tegen een vastgestelde officiële prijs worden verkocht. Het mag dus niet gaan om commerciële kortingen van een plaatselijke dealer.
Wordt het optiepakket enkel voor de professionele markt aangeboden, dan moet rekening gehouden worden met de som van de prijzen van de individuele opties.
3 Tankkaart geen extra belastbaar voordeel
Wat als een werkgever een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stelt? Wordt behalve het voordeel voor de wagen ook een afzonderlijk voordeel voor het persoonlijke gebruik van de tankkaart belast?
Neen, er is slechts één belastbaar voordeel: het geraamde forfaitaire voordeel van de bedrijfswagen.
Als een werkgever een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stelt en een bijdrage vraagt aan de werknemer voor het brandstofverbruik boven een bepaald niveau, dan mag die eigen bijdrage in mindering worden gebracht van het belastbare voordeel van de wagen.
4 Catalogusprijs hangt af van prijsgarantie
De catalogusprijs kan veranderen in de tijd.
Met welke catalogusprijs moet men rekening houden? De initiële catalogusprijs volgens het bouwjaar, die op het moment van de aankoop of die op het moment van de eerste inschrijving?
Dat is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij de verkoop aan een particulier. Die kan verschillen naargelang de dealer al dan niet een prijsgarantie heeft gegeven bij de bestelling van de wagen. Is er een prijsgarantie, dan geldt de catalogusprijs op het moment van de bestelling. Zonder prijsgarantie geldt de prijs op het ogenblik van de facturatie van het voertuig.  
5 Ook bij gelimiteerd gebruik voordeel van alle aard
Ook als het privégebruik van de bedrijfswagen wordt beperkt tot een maximaal aantal kilometer per jaar, wordt het voordeel van alle aard forfaitair gewaardeerd. Moet de werknemer een bijdrage betalen als hij over de opgelegde grens gaat, bijvoorbeeld 0,10 euro per kilometer? Dan mag die bijdrage beschouwd worden als een eigen bijdrage van de werknemer en dus van het voordeel van alle aard in mindering worden gebracht. Maximaal kan het voordeel van alle aard door de eigen bijdragen tot nul gereduceerd worden.
6 Btw bij aankoop tweedehandswagen
Als er een tweedehandswagen wordt gekocht, moet rekening gehouden worden met de btw die werkelijk is betaald op het ogenblik van de tweedehandsverkoop en niet met de btw bij de aankoop van de wagen in nieuwe staat.
7 Onderhoudscontract is geen optie
Wat als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt en bovendien met de garagist een onderhoudscontract sluit dat voorziet in een onderhoud van de bedrijfswagen gedurende de eerste 150.000 kilometer? Dat contract en de vergoeding die de werkgever daarvoor betaalt, is geen optie. Met het onderhoudscontract moet geen rekening gehouden worden voor het bepalen van de cataloguswaarde van de wagen.