Voordelen alle aard en andere kengetallen aanslagjaar 2011

 

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,97
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.640 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 820 EUR 
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3,425 % voor grote en max. 3,925 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,5790
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 %
 • VAA pw diesel: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00237 EUR/km
 • VAA pw benzine, LPG, aardgas: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00216 EUR/km

Aanslagjaar 2011, inkomsten 2010

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,87
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
 • Beroepskostenforfait bedrijfsleiders = 3 % (max 1.555,50 EUR)
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.480 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 740 EUR 
 • Tarief notionele interestaftrek = max. 3,80 % voor grote en max. 4,30 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,5461
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 75 %
 • VAA pw diesel: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00230 EUR/km
 • VAA pw benzine, LPG, aardgas: CO2-uitstoot in g/km x 5.000 km of 7.500 km x 0,00210 EUR/km
 • Debetinterest op rekening-courant = 9 %

Aanslagjaar 2010, inkomsten 2009

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,88
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
 • Beroepskostenforfait bedrijfsleiders = 5 % (max 2.555 EUR)
 • Forfait verwarming bedrijfsleiders = 1.180 EUR
 • Forfait elektriciteit bedrijfsleiders = 590 EUR 
 • Tarief notionele interestaftrek = 4,473 % voor grote en 4,973 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,5461
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Aftrek brandstofkosten = 100 %
 • Debetinterest op rekening-courant = 10,30 %

Aanslagjaar 2009, inkomsten 2008

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,75
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = 4,307 % voor grote en 4,807 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,4796
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Debetinterest op rekening-courant = 11,20 %

Aanslagjaar 2008, inkomsten 2007

 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,65
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 36.000 EUR
 • Tarief notionele interestaftrek = 3,781 % voor grote en 4,281 % voor kleine vennootschappen
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,4532
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Debetinterest op rekening-courant = 10,40 %

 Aanslagjaar 2007, inkomsten 2006

 • Debetinterest op rekening-courant = 8,20 % 
 • Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,59
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,4276
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 33.000 EUR
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %
 • Tarief notionele interestaftrek = 3,442 % voor grote en 3,942 % voor kleine vennootschappen 

 Aanslagjaar 2006, inkomsten 2005

 • Debetinterest op rekening-courant = 8,00 % 
 • Voorziening voor vakantiegeld = 18,8 % voor bedienden en 10,27 % op 108 % voor arbeiders
 • Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 3,50
 • Indexatie kadastraal inkomen = 1,3889
 • Minimumbezoldiging bedrijfsleiders = 30.000 EUR
 • Aftrek van restaurantkosten = 69 %