Vrijwilligerswerk 2015

Clubs, federaties, verenigingen met sportieve, sociale of culturele doeleinden kunnen aan de onbezoldigde vrijwilligers vergoedingen toekennen. Deze vergoedingen dienen om de kosten van deze vrijwilligers te dekken. Ze zijn niet belastbaar als ze bepaalde grensbedragen niet overschrijden. Voor inkomstenjaar 2015 zijn deze grensbedragen vastgesteld op 32,71 euro per dag en 1.308,38 euro per jaar.