Wat aan te geven in de personenbelasting Cryptomunten en buitenlandse bankrekening

Cryptomunten

Bij het bezitten van cryptomunten zijn er 2 zaken van belang, de digitale portefeuille enerzijds en de meerwaarde / beleggingen anderzijds:

 • De online portefeuille waar de cryptomunten op staan moet aangegeven worden als buitenlandse bankrekening indien dit een buitenlandse wallet is wel te verstaan. Binnenkort gaan de Nederlandse crypto portefeuilles (bvb bitvavo, Bitcoin Meester..) de info al doorgeven aan de fiscus, de overige EU landen zullen daarna waarschijnlijk ook volgen. Het is dus belangrijk om ons te laten weten welke portefeuilles u heeft in welke landen zodat dit aangegeven kan worden in uw aangifte.

  Verder zal u deze rekening ook moeten signaleren bij het CAP (centraal aanspreekpunt Nationale bank). Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de Nationale Bank:
  https://cappcc.nbb.be/my.policy

 

 

 • Doorgaans zal de meerwaarde op crypto munten vrijgesteld zijn van belastingen. In bepaalde gevallen zal dit echter niet het geval zijn en kan de meerwaarde als divers inkomen of zelfs beroepsinkomen gekwalificeerd worden.

 

 • Vrijgesteld: Indien je sporadisch wat beleggingen doet van niet te grote bedragen vallen deze beleggingen onder het beheer als goede huisvader en moet de meerwaarde niet aangegeven worden.
 • Divers inkomen: Indien u zeer regelmatig en voor grotere bedragen aan beleggingen doet is de fiscus van oordeel dat dit een divers inkomen is en moet meerwaarde op die manier aangegeven worden in de aangifte personenbelasting, belast aan 33%. Het blijft echter de vraag wat de fiscus exact aanziet als sporadisch en beperkte bedragen.
 • Laatste mogelijkheid is een kwalificatie van de meerwaarde als beroepsinkomen. Dit in het geval u uw beroepskennis gebruikt om dergelijke meerwaarde te verwerven. Indien je bvb als IT’er een programma zou schrijven die meermaals per dag, afhankelijk van de koers, automatische aan- en verkopen zou doen dan kan de meerwaarde als beroepsinkomst aanzien worden, belast aan de progressieve tarieven
  ( https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/tarieven-belastbaar-inkomen/tarieven#q1 )