Wat is nieuw in de belastingaangifte van 2011?

1. Overdracht van uitgaven energiebesparende maatregelen.

 

 

De rubriek van de energiebesparende uitgaven (rubriek G van vak IX) dikt opnieuw fors aan.
Voor de eerste keer kunnen naast de uitgaven van 2010 ook de overgedragen belastingverminderingen voor betalingen van 2009 worden aangegeven.
Investeerde u in 2009 in zonnepanelen (op uw minstens 5 jaar oude woning), dan heeft u in de aangifte van 2010 het volledige bedrag van die investering aangegeven.

Maar het deel van de vermindering boven 3.600 euro dat u dat jaar nog niet heeft verkregen, moet u nu zelf overdragen naar de aangifte van 2011 en eventueel nog de aangiftes van 2012 en 2013.

De over te dragen verminderingen worden door de fiscus vermeld in de belastingafrekening. In het aanslagbiljet voor aanslagjaar 2010 vindt u dus de verminderingsbedragen terug die u nog mag aangeven in de nieuwe aangifte van 2011.
Om die overdracht in goede banen te leiden werd de aangifte uitgebreid met een nieuwe rubriek ‘overgedragen verminderingen voor in 2009 betaalde uitgaven‘.
Let op: voor energiebesparende investeringen betaald in 2010 moet u altijd het volledig betaalde bedrag aangeven!
Van energiebesparende investeringen in 2009 moet u alleen nog de overgedragen vermindering in de aangifte vermelden.

2. Ook nieuwe belastingverminderingen werden opgenomen in vak IX van de aangifte. Zo kunnen we in dit vak, naast de vermindering voor passiefwoningen, die al enkele jaren bestaat, nu ook in rubriek H de jaarlijkse vermindering voor andere energiezuinige woningen vermelden: voor een ‘lage-energiewoning’, die gespreid over 10 jaar een belastingbesparing van wellicht 4.500 euro zal opleveren, en de vermindering voor een ‘nulenergiewoning’, die gespreid over 10 jaar circa 18.000 euro zal bedragen.

3. De aankoop van nieuwe elektrische voertuigen wordt sinds kort ook beloond met een belastingvermindering.
Voor een elektrische motorfiets kan die oplopen tot 2.770 euro.
Voor een elektrische personenwagen kan dat gaan tot 9.000 euro. Een oplaadpunt dat u voor dergelijke voertuigen aan uw woning installeert, levert dan weer een belastingbesparing op van maximaal 250 euro. Al dat moois vraagt u aan in de rubrieken N en O van vak IX van de nieuwe aangifte.

4. Ook voor ethisch beleggen is er ruimte in vak IX.
Schreef u in 2010 in op aandelen van een erkend ontwikkelingsfonds, dat kleine ondernemers in ontwikkelingslanden met goedkope leningen financieel ondersteunt, dan vraagt u de belastingvermindering hiervoor (maximaal 290 euro) in de nieuwe rubriek M. Incofin is bijvoorbeeld zo’n erkend fonds dat ook nog aandelen uitgeeft in 2011 (
www.incofin.be).

5. Nieuw is eveneens de aftrek van de opvangkosten tot 18 jaar voor kinderen met een zware handicap en een vijrstelling tot 250 euro voor ecocheques.

6. Er is nog een belangrijke wijziging in vak XIV, waar roerende inkomsten worden aangegeven. Als gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (arrest Dijkman, 1 juli 2010) zijn de buitenlandse intresten en dividenden zonder roerende voorheffing uit beleggingen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) nu afgescheiden van de andere buitenlandse inkomsten. De EER-inkomsten moeten immers worden vrijgesteld van aanvullende gemeentebelasting.

Wanneer indienen?

De deadline voor uw aangifte is niet veranderd. Verkiest u de aangifte in te vullen op papier, dan moet u uw aangifte ten laatste op 30 juni via de post bezorgen aan het scanningcentrum van Gent of Namen of de bruine envelop deponeren in de brievenbus van het lokale taxatiekantoor. Verkiest u om het via Tax-on-web te doen, dan heeft u tijd tot 15 juli. Bovendien zullen al heel wat posten ingevuld zijn, zodat het indienen van een elektronische aangifte nog makkelijker zou moeten zijn.

Via accountantskantoren hebben wij tijd tot 31 10 2011 om jullie aangifte in te dienen.

Vooraf ingevulde aangifte

Nog tegen eind april krijgen 725.000 belastingplichtigen een vooraf ingevulde aangifte toegestuurd. Het gaat om werklozen, gepensioneerden en personen die een ziekte- en invalidatieuitkering trekken. De vooraf ingevulde aangifte is een voorstel. Stelt u fouten of lacunes vast, dan kunt u verzet aantekenen bij de administratie.

Dat doet u door ten laatste op 30 juni 2011 het antwoordformulier dat bij de papieren aangifte zit, terug te sturen of door ten laatste op 15 juli 2011 de correcte gegevens in te voeren via Tax-on-web.

Tax-on-web is beschikbaar vanaf 19 april, de papieren aangiftes gaan de deur uit op 13 april.