Wat verandert er op 1 januari 2011

 

 

Giften straks fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro

Het minimumbedrag voor een fiscaal aftrekbare gift stijgt van 30 naar 40 euro.

Stijging van het aftrekbaar drempelbedrag voor pensioensparen

Als u aan pensioensparen doet, kunt u op dit ogenblik maximum 870 euro aftrekken van uw belastingaangifte. Voor 2011 wordt dit drempelbedrag op 880 euro gebracht.

Wijziging van de wet op de kansspelen

De wijzigingen aan de wet van 1999 op de kansspelen worden op 1 januari 2011 van kracht. Eén van die wijzigingen is het feit dat weddenschappen en kansspelen op televisie voortaan onder het toezicht vallen van de Kansspelcommissie en daarvoor een vergunning verplicht wordt. Bovendien kan de Kansspelcommissie naast administratieve sancties voortaan ook boetes opleggen.

Sluiting van de Bibliotheek Queteletfonds

De Bibliotheek Queteletfonds sluit vanaf 1 januari 2011 de deuren van haar leeszaal voor het publiek. De catalogus blijft echter wel beschikbaar op het internet en de werken kunnen nog altijd via verschillende kanalen worden geraadpleegd.

Meer informatie op de website van de FOD Economie

Aanpassing op 1 januari 2011 van de loonbedragen 

Op 1 januari 2011 worden de loonbedragen, bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden.

Meer informatie op de website van de FOD Werkgelegenheid

Inning van de verkeersbelasting

Op dit ogenblik is de verkeersbelasting geregionaliseerd maar wordt zij nog altijd geïnd door de federale staat, die ze vervolgens verder verdeelt aan de gewesten.  Vanaf 1 januari staat Vlaanderen zelf in voor de inning van de verkeersbelasting. Voor het Waals en het Brussels Gewest verandert er niets.

Verlenging van de anticrisismaatregelen tot 31 januari 2011

De anticrisismaatregelen ten voordele van de werkgelegenheid die in juni 2009 werden aangenomen, worden verlengd tot 31 januari 2011. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • De tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur. vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
  • Het ’crisistijdskrediet’. Meer info over deze maatregel vindt u in het infoblad ’ ‘ van de RVA (PDF, 9 p. – 307 kB).
  • De tijdelijke volledige of gedeeltelijke schorsing van de prestaties van bedienden. Meer info over deze maatregel vindt u in het infoblad ’ ‘ van de RVA (PDF, 11 p. – 334 kB).
  • De ’crisispremie ‘. vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
  • De ’herstructureringskaart‘ voor werknemers die getroffen worden door de faling van hun onderneming. Meer info over deze maatregel vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Europese overschrijving

Vanaf 1 januari wordt enkel nog de Europese overschrijving (SEPA) aanvaard. .