Wat verandert in april voor uw geld?

In april veranderen enkele zaken voor uw geld. Zo wordt het premiesysteem voor thuisbatterijen bijgestuurd en wordt bankieren bij KBC duurder. Een overzicht.

Premie thuisbatterij
Vanaf 1 april wijzigt het Vlaamse premiesysteem voor thuisbatterijen. Het basisbedrag per kilowattuur (kWh) gaat naar omhoog, maar de premie zal ook jaar na jaar dalen en volledig uitdoven tegen 2025.
Met een thuisbatterij kunt u de elektriciteit opslaan die uw zonnepanelen overdag produceren om ze later te gebruiken. Wie zo’n batterij installeert, kan daarvoor een premie krijgen van de Vlaamse overheid. Die bedroeg 250 euro per kWh, met een maximum van 3.200 euro.
Sinds 1 april is dat 300 euro/kWh voor de eerste 6 kWh. Voor de volgende 6 tot 9 kWh bedraagt de premie 250 kWh. Per batterij is dat maximaal 2.550 euro. De premie kan nooit meer bedragen dan 40 procent van de investeringskosten.
Om oversubsidiëring te vermijden en omdat batterijen snel goedkoper worden, zal de premie elk jaar dalen. Vanaf 2025 is niet meer in een premie voorzien.
Premie werkzoekenden
De Vlaamse premie voor werkzoekenden die een eigen zaak willen starten, wordt vanaf 1 april tijdelijk aangepast. De premie wordt uitgebreid naar alle werkzoekenden en geldt niet langer alleen voor 45-plussers.
Tegelijk wordt het maximale bedrag, gespreid over een periode van twee jaar, wel gehalveerd, van 15.600 naar 7.800 euro. De tijdelijke bijsturing van de premie geldt voor een jaar.
Werkzoekenden die de premie aanvragen, moeten een prestarterstraject succesvol afronden zodat de nodige ondernemerschapscompetenties ontwikkeld worden, en onderzocht kan worden of het ondernemerschapsidee haalbaar is.
Voor 45-plussers treedt deze wijziging pas in werking voor aanvragen die tussen 1 juni 2021 en 31 maart 2022 worden ingediend. Zo biedt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) deze groep twee maanden extra de tijd om de premie aan te vragen voordat het bedrag van de premie tijdelijk daalt. Zo kunnen ze zich aanpassen aan de gewijzigde voorwaarden en wordt rekening gehouden met de lopende trajecten.
Bankieren bij KBC duurder
Zoals bekend trekt KBC op 1 april een aantal van zijn tarieven op. De KBC-Plusrekening, waarvoor 80 procent van de KBC-klanten kiest, wordt 30 procent duurder en zal dan 3,25 euro per maand kosten. Voor klanten tot 24 jaar blijft die formule gratis.
De bank bouwt ook de mogelijkheid af om papieren rekeninguittreksels te krijgen. De afdrukfunctie voor uittreksels in de selfbankzones wordt vanaf 1 april uitgeschakeld. Voor klanten die niet digitaal actief zijn, blijven papieren uittreksels mogelijk via de post. Dat zal wel een stuk meer kosten: 2,5 euro/maand voor een maandelijkse verzending (was 1,7 euro).
Nieuwe blauwe BLAUWE PMD-ZAK in heel Vlaanderen
Vanaf 1 april zal in alle 300 Vlaamse gemeenten de nieuwe blauwe pmd-zak worden gebruikt. Brussel stapte begin dit jaar al over, Wallonië is na de zomer aan de beurt. In de nieuwe blauwe zak, of p+md-zak, die geleidelijk aan werd ingevoerd sinds medio 2019, mogen behalve plastic flessen, blikjes en drankkartons nu ook onder meer botervlootjes, yoghurtpotjes, plastic folies en films.
Bij de volledige uitrol verwacht Fost Plus, de organisatie voor de inzameling en recyclage van huishoudelijk afval in België, 8 kilogram extra pmd-afval per inwoner per jaar op te halen, zegt woordvoerder Valerie Bruyninckx. In 2019 werd per inwoner gemiddeld 15 kilogram pmd opgehaald. Het totale gewicht van het pmd-afval per jaar stijgt van ongeveer 160.000 ton per jaar naar 260.000.
Fost Plus maakt zich sterk zowel de Europese als de strengere Belgische doelstellingen voor de ophaling van plastic te zullen halen. Europa verwacht 50 procent recyclage tegen 2025, België 65 procent tegen 2023.