Werken in het buitenland: twee keer belasting betalen?

 

Ook voor de belastbaarheid van lonen ontvangen door Belgische inwoners, maakt het in principe niet uit of ze van Belgische of buitenlandse oorsprong zijn. Ook het loon dat u in het andere land heeft verdiend, is dus in België belastbaar. U moet het dan ook nogmaals aangeven in uw Belgische aangifte. Zelfs al heeft u er in het land waar u werkte al eens belastingen op betaald. Daarvoor bestaat geen aparte code, u geeft dat inkomen aan in ”Vak IV, Wedden, lonen,…A. Gewone bezoldigingen ” – code 1250.

Risico om nogmaals belast te worden

Er bestaat dus een risico op dubbele belasting. Maar daar zijn wel oplossingen voor.

België heeft met veel landen (waaronder alle landen van de EU) verdragen afgesloten ter vermijding van dubbele belasting.  In die verdragen wordt er ondermeer afgesproken welk land een bepaald inkomen mag belasten:  de bronstaat – het land waar de  ‘bron’ van het inkomen ligt (bv. het land waar u gewerkt heeft,  het land waar een onroerend goed gelegen is) of de woonstaat – het land waar de belastingplichtige, de genieter van het inkomen woont.

De algemene regel stelt dat het land waar u gewerkt heeft, mag belasten. In principe is het andere land dus bevoegd. Toch moet u het buitenlandse inkomen ook hier aangeven. België zal vervolgens (op basis van haar internationale verplichtingen) maatregelen nemen, zodat u uiteindelijk niet dubbel belast wordt.

België geeft u een vrijstelling op uw buitenlands loon

België doet dat door bezoldigingen uit landen waarmee het een verdrag heeft afgesloten, vrij te stellen met progressievoorbehoud. Dat wil zeggen: u betaalt er bij ons geen bijkomende belasting meer op. Maar om te bepalen welk tarief u verschuldigd bent op uw Belgische loon en uw andere Belgische inkomsten, worden de buitenlandse inkomsten toch meegerekend, zodat deze inkomsten wel in een hogere progressieve schijf belast worden. Of beter gezegd: u wordt in dezelfde schijf belast, alsof deze buitenlandse inkomsten ook Belgische inkomsten zouden zijn geweest.

Soms is er geen verdrag

Als u uw buitenlands loon heeft verworven in een land waar België geen verdrag mee heeft, gelden er andere regels: België zal dan wel belasten, maar de belasting die er voor verschuldigd is, wordt verminderd tot de helft. In dit geval betaalt u dus wel dubbele belasting.