Werkgevers moeten hun vestigingseenheden melden aan de RSZ

 

Sinds 1 januari 2014 kunnen werkgevers hun vestigingseenheden aan de RSZ meedelen via de tewerkstellingslijn. Toch merkt de RSZ dat er nog veel werkgevers zonder vestigingseenheid zijn. Een vestigingseenheid is elke locatie waar activiteiten van de onderneming uitgeoefend worden of waar personeel tewerkgesteld wordt. Al deze locaties moeten worden opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

In samenwerking met de FOD Economie werden reeds brieven verstuurd naar alle werkgevers die nog geen vestigingseenheid hadden. De afwezigheid van het vestigingseenheidsnummer zal vanaf het derde kwartaal 2014 immers tot een weigering van de bijdragevermindering leiden.

De FOD voegt bij haar schrijven ook een rechtzettingsformulier “Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid” toe. Niet-handelaars kunnen dit formulier invullen en terugsturen naar het aangegeven adres zodat de ontbrekende vestigingseenheid gratis wordt opgeladen in de KBO. Handelaars moeten zich richten tot een erkend ondernemingsloket.

Om zeker te zijn dat uw gegevens correct en up-to-date zijn, kunt u ze verifiëren via de website van de FOD Economie.