Wijzigingen van 1 januari 2010 op vlak de bedrijfsauto’s : wat moet je weten

 

 

De rode draad doorheen de fiscaliteit is dat groene bedrijfsauto’s fiscaal extra worden beloond en ecologisch minder gunstige voertuigen fiscaal worden bestraft. Het loont dus steeds meer de moeite aandacht te besteden aan het ‘groene gehalte’ van uw wagenpark.

Nieuwe schalen voor variabele fiscale aftrek

Vanaf 1 januari 2010 gelden in de vennootschapsbelasting nieuwe schalen voor de variabele fiscale aftrek van personenwagens in functie van de CO2-uitstoot.

• Voor dieselvoertuigen blijven de meeste bestaande grenswaarden behouden met uitzondering van twee aanpassingen:
– voor dieselvoertuigen met een uitstoot van meer dan 195 gram/km of waarvan de CO2-uitstoot niet bekend is, wordt de aftrek verminderd van 60% tot 50%;
– de aftrek van 70% geldt voortaan enkel voor voortuigen met een CO2-uitstoot van 146 gram tot en met 170 gram/km. Voordien was dit 175 gram/km.

• Voor benzinevoertuigen worden ALLE schalen aangepast en verstrengd (zie tabel).
• Voertuigen zonder CO2-uitstoot – in de praktijk gaat het om 100% elektrisch aangedreven voertuigen – genieten voortaan van een verhoogde fiscale aftrek van 120%. (voetnoot : enkel vierwielers en die zijn er op heden nog niet !)
• Zowel benzine- als dieselvoertuigen met een CO2-uitstoot van maximaal 60 gram/km genieten vanaf 1 januari 2010 van een fiscale aftrek van 100%. Momenteel zijn dergelijke voertuigen nog niet verkrijgbaar op de markt. In de nabije toekomst zullen zogenaamde “plug-in hybrides” wellicht aan deze normen voldoen.

Fiscale aftrekbeperking geldig vanaf 1 januari 2010 in de vennootschapsbelasting

Elektrisch
0: 120%

Diesel
0 – 60: 100%
61 – 105: 90%
106 – 115: 80%
116 – 145: 75%
146 – 170: 70%
171 – 195: 60%
> 195: 50%

Benzine, LPG, aardgas
0 – 60: 100%
61 – 105: 90%
106 – 125: 80%
126 – 155: 75%
156 – 180: 70%
181 – 205: 60%
> 205: 50%

Beperking van de fiscale aftrekbaarheid voor brandstof in 2010

De fiscale aftrekbaarheid van het brandstofgebruik en de uitgaven via brandstofkaarten worden vanaf 1 januari 2010 beperkt tot 75% voor elke soort motorisatie, ongeacht het type van brandstof. De maatregel geldt zowel voor vennootschappen als voor zelfstandigen en vrije beroepen.

Berekening voordelen van alle aard op basis van CO2-uitstoot

Vanaf 1 januari 2010 worden de voordelen van alle aard voor bedrijfsauto’s niet meer berekend op basis van de fiscale pk’s maar door de CO2-uitstoot van het voertuig te vermenigvuldigen met een coëfficiënt afhankelijk van het type van brandstof. Ook in deze nieuwe berekeningsmethode van 2010 blijven de ‘forfaitaire afstanden’ voor privégebruik van 5.000 en 7.500 km behouden, naargelang de afstand tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling minder of meer dan 25 km bedraagt. Tijdens het jaar 2010 bedraagt de coëfficiënt voor benzine en lpg/aardgas 0,0021 euro/gr CO2 en voor diesel 0,0023 euro/gr CO2. Men voorziet wel een minimum van 0,10 euro/km, bijvoorbeeld voor elektrische voertuigen zonder CO2-uitstoot. Deze coëfficiënten worden jaarlijks geïndexeerd.

De formule voor de berekening van het voordeel van alle aard op jaarbasis voor bedrijfsauto’s vanaf 1 januari 2010 is als volgt :

– voor dieselvoertuigen : CO2-uitstoot x 5.000 km of 7.500 km x 0,0023 euro
– voor benzinevoertuigen/lpg/aardgas: CO2-uitstoot x 5.000 km of 7.500 km x 0,0021 euro
– voor elektrische voertuigen: 5.000 km of 7.500 km x 0,10 euro/km.

Om de maandbedragen te kennen, deelt u de jaarbedragen door twaalf. Voorbeeld: het voordeel van alle aard voor een dieselwagen met CO2-uitstoot van 140 gr/km bedraagt in 2010 voor een werknemer die 20 km van zijn werkplaats woont:
140 gram CO2/km x 5.000 km x 0,0023 euro/gram CO2 = 1.610,00 euro.