ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP EN SOCIALE BIJDRAGE

volstaan worden met een pro rata berekening op kwartaalbasis. Voorbeeld: Een zelfstandige werkt voltijds als loontrekkende gedurende januari en maart. Tijdens de maand februari oefent hij geen activiteit uit. Vroeger moest hij voor dit eerste kwartaal aansluiten in hoofdberoep omdat hij in de maand februari niet voor 50% was tewerkgesteld. Dat is nu veranderd. Ondanks het feit dat de zelfstandige niet werkt als loontrekkende in februari, kan hij toch aansluiten in bijberoep voor het eerste kwartaal. Omdat hij voltijds tewerkgesteld is gedurende januari en maart en bijgevolg op kwartaalbasis voldoet aan de 50%-norm. De formaliteiten om te starten als zelfstandige zijn echter wel dezelfde in bijberoep als in hoofdberoep. Het enige verschil zit hem in de sociale bijdragen die deze zelfstandige in bijberoep dient te betalen.