Zelfstandige wat zijn verplichte en facultatieve verzekeringen

 

Desalniettemin moeten sommige verzekeringen verplicht afgesloten worden, terwijl het voor andere enkel streng aanbevolen wordt.

 

Verplichte verzekeringen

·         brandverzekering,

·         arbeidsongevallenverzekering,

·         burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen,

·         burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

 

Facultatieve verzekeringen

·         verzekering tegen exploitatieverlies,

·         individuele levensverzekering,

·         bedrijfsleiderverzekering,

·         verzekering voor de goederen van de onderneming.

 

 

Voor meer inlichtingen in verband met de verzekeringen, kunt u uw verzekeringsmaatschappij of uw verzekeringsagent raadplegen.