Zijn energiebesparende investeringen nog voordelig na 2012 en wat met contracten van voor 2011?