Zijn energiebesparende investeringen nog voordelig na 2012 en wat met contracten van voor 2011?

Het was al langer bekend dat de regering-Di Rupo I drastisch zou snoeien in de belastingvoordelen voor energiebesparende investeringen en groene woningen. Intussen brengt het ontwerp van de programmawet meer duidelijkheid over de gevolgen voor lopende en geplande werken. Wat verandert er voor 2011 en na 2012 gedane investeringen?

lees meer in pdf