AANPASSING STATUTEN AAN NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – VZW

Zoals u wellicht reeds weet, werd in het voorjaar van 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) definitief goedgekeurd.

Bestaande vennootschappen krijgen nog de tijd tot december 2023 om hun statuten aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht.

Vennootschappen die op 1 januari 2024 nog steeds niets hebben ondernomen, worden automatisch omgezet, al moet u dan nog steeds naar de notaris en moeten de aangepaste statuten ook van een VOF, COMMV of VZW nog steeds gepubliceerd worden.

Uit het niet-handelen haalt u dus geen voordeel. Bovendien zijn de leden van het bestuursorgaan ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de niet-omvorming van de statuten. Dat is niet alleen zo ten opzichte van de vennootschap, maar ook ten aanzien van derden. Het is dus ook in hun belang om de statuten onder handen te nemen.

 

Om al onze klanten tijdig in orde te stellen aan het nieuwe vennootschapsrecht schrijven we u hierbij aan zodat ook wij dit in onze planning kunnen verwerken.

 

Wat betekent dit concreet voor uw VZW?

Uw vzw blijft bestaan in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaan.

De oude statuten moeten dus volledig nagezien worden en aangepast worden aan het nieuwe vennootschapsrecht en gebruik van de aangepaste termen. Zo moet o.a. het belangeloos doel en de activiteiten die je uitoefent om dit doel te verwezenlijken nauwkeurig beschreven worden. Daarom moeten de statuten volledig herschreven worden en gepubliceerd worden.

 

SALOAM kan het nodige doen om uw statuten te herschrijven en aan te passen aan het het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).   

 

Gelieve rekening te houden met volgende kosten

 • Handelingskosten herschrijven van de statuten en aanpassen boekhoudkundige verrichtingen: 550 euro excl BTW
 • Publicatiekosten Belgisch Staatsblad: 140,24 EURO

 

 • SALOAM zal hiervoor volgende stappen ondernemen
  • Herschrijven van de volledige statuten naar WVV
  • Opmaak BAV
  • Opmaak documenten publicatie Belgisch Staatsblad
  • Versturen van de documenten
  • Boekhoudkundige aanpassingen

 

 • Indien je nog wijzigingen wil doorvoeren is dit de gelegenheid om dit in uw statuten te laten opnemen om extra kosten van een latere statutenwijziging en dus publicatiekosten te vermijden . (naam, adres, ontslag, benoeming, etc..)
 • Gelieve in dit geval wel rekening te houden met mogelijk extra handelingskosten voor opmaken van extra documenten of extra KBO kost bij aanpassingen in de kruispuntbank.

 

 

Graag willen wij uw statutenwijziging inplannen de komende maand. Gelieve daarom asap per kerende te bevestigen dat wij het nodige mogen doen om dit in gang te zetten.

 • Bevestiging statutenwijziging
 • Eventueel andere wijzigingen