AANPASSING STATUTEN WVV – BVBA

BELANGRIJK:         AANPASSING STATUTEN WVV – BVBA

Zoals u wellicht reeds weet, werd in het voorjaar van 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) definitief goedgekeurd.

Bestaande vennootschappen krijgen nog de tijd tot december 2023 om hun statuten aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht.

Vennootschappen die op 1 januari 2024 nog steeds niets hebben ondernomen, worden automatisch omgezet, MAAR ook dan moet u nog steeds naar de notaris om de statutenwijziging te laten publiceren.

 

Uit het niet-handelen haalt u dus geen voordeel. Bovendien zijn de leden van het bestuursorgaan ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de niet-omvorming van de statuten. Dat is niet alleen zo ten opzichte van de vennootschap, maar ook ten aanzien van derden. Het is dus ook in hun belang om de statuten onder handen te nemen.

 

Voor zover wij weten heeft u de statutenwijziging nog niet laten doen. Mocht u deze toch reeds gedaan hebben, gelieve dit per kerende te laten weten en ons een kopie van de statuten te bezorgen zodat we nodige kunnen aanpassen in uw dossier als uw boekhouding.

 

Wij raden u aan om niet langer te wachten met het aanpassen van uw statuten. Om al onze klanten tijdig in orde te stellen aan het nieuwe vennootschapsrecht schrijven we u hierbij aan zodat ook wij dit in onze planning kunnen verwerken.

 

Wat betekent dit concreet voor uw vennootschap?

Uw vennootschap is volgens het oude vennootschapsrecht een BVBA. Deze is in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omgezet naar de BV of Besloten Vennootschap.

Wij raden aan om niet op eigen houtje naar de notaris te gaan.
We begeleiden u graag in de omzetting van uw statuten. Dit om vergissingen of foute vermeldingen te voorkomen.

Voor de omzetting van uw statuten dient u naar de notaris te gaan.

Gelieve hierbij rekening te houden met volgende kosten:

 • Ereloon notaris : varieert tss 1.100 euro en 1.600 euro
 • Handelingskosten Saloam: begeleiding notaris en aanpassen boekhoudkundige verrichtingen: 600 euro excl BTW.
  • SALOAM zal hiervoor volgende stappen ondernemen
   • Contact / communicatie notaris
   • Nalezen van ontwerpstatuten notaris
   • Verzamelen info aandeelhouders/kapitaal/reserves
   • Indien aandelenregister niet beschikbaar, aanmaken aandelenregister in pdf
   • Boekhoudkundig omzetten van werkelijk gestort kapitaal en de belastingsvrije / wettelijke reserves van de vennootschap in een statutair beschikbare vermogensrekening.
   • Formulier fiscaal kapitaal aanpassen
   • Mutaties binnen het eigen vermogen met tegenboeking in de jaarrekening
   • Wij vragen tevens steeds aan de notaris om het aandelenregister op te nemen in eStox, dit is een digitaal effectenregister zodat deze steeds beschikbaar is en u deze niet kan verliezen. Dankzij eStox kunnen deze gegevens automatisch vanuit uw digitaal register naar het verplichte UBO-register van FOD Financiën worden verzonden.

 

 • Indien je nog andere wijzigingen wil doorvoeren is dit de gelegenheid om dit in dezelfde akte te laten opnemen om extra kosten van een latere statutenwijziging te vermijden. (voorwerp, naam, adres, ontslag, benoeming, kapitaal etc..)
 • Gelieve in dit geval wel rekening te houden met mogelijk extra handelingskosten voor opmaken van extra documenten of extra KBO kost bij aanpassingen in de kruispuntbank.

 

 

Graag willen wij uw statutenwijziging inplannen de komende maanden. Gelieve daarom asap per kerende te bevestigen dat wij het nodige mogen doen om dit in gang te zetten.

Gelieve eveneens door te geven met welke notaris u dit wenst te doen, zo kunnen we meteen de aanmelding doen bij de notaris.

 

Graag ontvangen we van u

 • Bevestiging dat we het nodige mogen doen mbt de statutenwijziging
 • Naam, contactgegevens notaris
 • Bevestiging dat notaris uw vennootschap mag inschrijving in het eStox register
 • Wenst u een website in de statuten te laten registreren? Zo ja, wat is het adres?
 • Wenst u een officieel e-mailadres te laten registreren? Zo ja, welk?
 • Beschikt u nog over een papieren aandelenregister? Zo ja, gelieve ons een scan / foto hiervan door te sturen.
 • Kopie van de identiteitskaart van alle aandeelhouders (moesten we hierover nog niet beschikken)
 • Eventueel andere wijzigingen op te nemen in de statuten