ANPASSING STATUTEN AAN NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – CommV

Betreft:        AANPASSING STATUTEN AAN NIEUW WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – CommV

Zoals u wellicht reeds weet, werd in het voorjaar van 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) definitief goedgekeurd.

Bestaande vennootschappen krijgen nog de tijd tot december 2023 om hun statuten aan te passen aan het nieuwe vennootschapsrecht.

Vennootschappen die op 1 januari 2024 nog steeds niets hebben ondernomen, worden automatisch omgezet, MAAR ook dan moeten de aangepaste statuten van een VOF, COMMV of VZW nog steeds gepubliceerd worden.

 

Uit het niet-handelen haalt u dus geen voordeel. Bovendien zijn de leden van het bestuursorgaan ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk voor de schade ten gevolge van de niet-omvorming van de statuten. Dat is niet alleen zo ten opzichte van de vennootschap, maar ook ten aanzien van derden. Het is dus ook in hun belang om de statuten onder handen te nemen.

 

Om al onze klanten tijdig in orde te stellen aan het nieuwe vennootschapsrecht schrijven we u hierbij aan zodat ook wij dit in onze planning kunnen verwerken.

 

Wat betekent dit concreet voor jouw vennootschap?

Uw vennootschap is volgens het oude vennootschapsrecht een GCV/Comm.V – ‘gewone commanditaire vennootschap’. Deze blijft in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaan maar onder de noemer ‘commanditaire vennootschap’ , afgekort CommV

De commanditaire vennootschap is in het nieuwe vennootschapsrecht een vorm van maatschap, maar dan wel met rechtspersoonlijkheid. De basisprincipes uit het vroegere vennootschapsrecht blijven van toepassing voor de CommV.

Wel moeten de statuten herschreven worden met het gebruik van de nieuwe termen en moet deze gepubliceerd worden in het BS.

 

SALOAM kan het nodige doen om uw statuten te herschrijven en aan te passen aan het het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).   

 

Gelieve rekening te houden met volgende kosten

 • Handelingskosten herschrijven van de volledige statuten volgens de regels van het WVV en aanpassen boekhoudkundige verrichtingen: 600 euro excl BTW
 • Publicatiekosten Belgisch Staatsblad: 175,21 EURO
  • SALOAM zal hiervoor volgende stappen ondernemen
   • Herschrijven van de volledige statuten naar WVV
   • Opmaak BAV
   • Opmaak van de documenten publicatie Belgisch Staatsblad
   • Versturen van de documenten
   • Boekhoudkundig omzetten van werkelijk gestort kapitaal en de belastingsvrije / wettelijke reserves van de vennootschap in een statutair beschikbare eigen vermogensrekening
   • Formulier fiscaal kapitaal aanpassen
   • Mutaties binnen het eigen vermogen met tegenboeking in de jaarrekening

 

 • Indien je nog wijzigingen wil doorvoeren is dit de gelegenheid om dit in uw statuten te laten opnemen om extra kosten van een latere statutenwijziging en dus publicatiekosten te vermijden . (doel, naam, adres, ontslag, benoeming, etc..)
 • Gelieve in dit geval wel rekening te houden met mogelijk extra handelingskosten voor opmaken van extra documenten of extra KBO kost bij aanpassingen in de kruispuntbank.
 • Verkiest u een omvorming naar een andere vennootschapsvorm waar ook notaris en revisor aan te pas te komen zal dit uiteraard ook een andere prijs betekenen.

 

Graag willen wij uw statutenwijziging inplannen de komende maand. Gelieve daarom asap per kerende te bevestigen dat wij het nodige mogen doen om dit in gang te zetten.

 • Bevestiging statutenwijziging
 • Eventueel andere wijzigingen