Verzekering gewaarborgd inkomen

Indien u personeel tewerkstelt, is de verzekering ‘Arbeidsongevallen’ u welbekend: ze is nl. wettelijk verplicht. Deze verzekering zorgt ervoor dat uw arbeiders of bedienden vergoed worden ingeval van een arbeids(weg)ongeval.

 

Maar heeft u al eens stil gestaan bij de financiële gevolgen mocht u, als zaakvoerder, een ongeval overkomen? Vaak wordt dit verzekerd via een polis Gewaarborgd Inkomen.

 

Polis Gewaarborgd Inkomen (GWI)

Het principe is heel eenvoudig en u gekend: met een maandelijkse premie stelt u uw inkomen veilig als u straks door een ongeval of door ziekte wordt getroffen. Die premie is bovendien fiscaal aftrekbaar.

De verzekeringsmaatschap betaalt u een maandelijkse som (die belastbaar is) zodra en zolang u meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. Dat gebeurt tot aan uw pensioenleeftijd als u blijvend arbeidsongeschikt bent. De hoogte van uw uitkering hangt af van de graad van arbeidsongeschiktheid (vanaf 67% hebt u recht op een volledige uitkering). De verzekeringsmaatschappij geeft u ook de keuze hoe ruim die bescherming moet zijn en hoe de uitkering berekend wordt. Zo kan u tot max 80% van uw huidig inkomen verzekeren.

 

Maar wat als….

–        U als (startende) zelfstandige zich een beperkt loon uitkeert uit de vennootschap (en niet in aanmerking komt voor een omzetverzekering)

–        U ouder dan 55 jaar bent en nog geen gewaarborgd inkomen hebt. Verzekeringsmaatschappijen zullen omwille van de leeftijd u geen GWI meer aanbieden.

–        U omwille van medische redenen geen acceptatie krijgt van de verzekeringsmaatschappij

–        U een dodelijk ongeval overkomt, dan is er geen uitkering in GWI (en ook niet aan de nabestaanden).

–        ….

 

Deze leemtes kunnen grotendeels opgevuld worden met een “Ongevallenverzekering”.

 

De sterke punten van de Patroonverzekering (ongevallenverzekering, dus NIET bij ziekte)

 

 1. Geen fiscale recuperatie, dus uitbetalingen vrij van belastingen!
 2. Geen 80% of 100%-regel (dus niet afhankelijk of u zich wel of niet een (hoog) loon uitkeert)
 3. Geen medische formaliteiten
 4. Geen bijpremie moto (een must voor wie een moto heeft)
 5. Lagere premie dan GWI (kan belangrijk zijn voor startende bedrijfsleiders)
 6. Dekking meeste amateursporten (vb provinciaal voetbal)
 7. Begrafeniskosten bovenop Kapitaal Overlijden (niet van bij GWI)
 8. een vergoeding voor elk ongeval, dag en nacht, 7 dagen op 7, waar ook ter wereld het ongeval gebeurt, ongeacht of het ongeval geschiedde in het kader van uw beroeps- dan wel privéleven

MET Engelse vrijstelling in tijdelijke ongeschiktheid, met uitbetaling na 7 dagen

*Voorwaarden verzekeringsmaatschappij:

 1. bij OVERLIJDEN, onmiddellijk of binnen 3 jaar na het ongeval dat er de oorzaak van is: een kapitaal gelijk aan 5 MAAL het verzekerde overeengekomen loon; dit kapitaal wordt verdeeld onder de begunstigden naar verhouding van hun respectieve aandeel in de wettelijke vergoeding die zij zouden ontvangen indien de wet op de arbeidsongevallen van toepassing zou zijn;
 2. bij BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID, vanaf de consolidatie en uiterlijk 3 jaar na de datum van het ongeval: een kapitaal gelijk aan 10 MAAL het verzekerde overeengekomen loon vermenigvuldigd met de ongeschiktheidsgraad. De vergoeding wordt met de helft verminderd als de ongeschiktheidsgraad minder dan 5 % bedraagt en met een kwart als de ongeschiktheidsgraad 5 % of meer maar minder dan 10 % bedraagt;
 3. bij TIJDELIJKE ONGESCHIKTHEID, vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid voor zover de duur van de ongeschiktheid 7 opeenvolgende dagen overschrijdt vanaf de dag van het ongeval: de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde dagvergoeding. Deze stemt overeen met 90 % van het overeengekomen loon gedeeld door 365 dagen naar verhouding van de graad van tijdelijke ongeschiktheid. Wij komen tegemoet gedurende ten hoogste 3 jaar vanaf de dag van het ongeval;
 4. de begrafeniskosten en tot bij de consolidatie, de kosten van dokter, apotheker, ziekenhuis en posttraumatische revalidatie alsmede de kosten van prothese en orthopedie. Worden gelijkgesteld met medische kosten, de kosten van esthetische chirurgie die ertoe strekt te verhelpen aan de gevolgen van een gedekt ongeval. Onze tegemoetkoming is, per prestatie, beperkt tot het bedrag dat in het kader van de wet op de arbeidsongevallen in aanmerking genomen wordt, verminderd met de tegemoetkoming van het ziekenfonds.

 

Concreet, een voorbeeld:

 

Beroep = accountant

 

Referentiebezoldiging: 100.000 euro (zelf te kiezen, ongeacht uw loon !!)

–        Tijdelijke Ongeschiktheid:           Dagvergoeding 246,5 euro “netto” privé, na 7 dagen met terugwerkende kracht

–        Kapitaal Overlijden:                      500.000 euro

–        Blijvende ongeschiktheid:           max 1.000.000 euro

Premie: 1.092 euro !!  (regel van drie van toepassing bij lagere bedragen, dekkingen gehalveerd, premie ook gehalveerd)

 

De premie wordt bepaald door het risico van de beroepsactiviteit

 

Besluit:

Onze ervaring leert dat het de moeite is om samen even stil te staan bij dit financiële vangnet.

Welke bedrijfsleider is immers niet bekommerd om zijn persoonlijke en familiale financiële bescherming?

Een duidelijke, professionele toelichting omtrent deze problematiek zal zeker gesmaakt worden door uw klant.

 

Indien interesse, aarzel niet om mij te contacteren om dieper in te gaan op deze problematiek.