Dagontvangstboek en bijhorend centralisatiedagboek: in registervorm of digitaal bijhouden?

 

Wanneer er minstens één dagboek digitaal bijgehouden wordt, moet het centralisatieboek verplichtend ook digitaal bijgehouden worden.

De onomkeerbaarheid van de inschrijvingen moeten in beide boeken gegarandeerd worden. Hiertoe heeft de Administratie een bijzondere methode van inschrijven ontworpen. Dit gebeurt door middel van een digitaal bestand, versleuteld door een digitale handtekening.

Een dagboek der ontvangsten omvat in principe een periode van 12 maanden, maar uitzonderingen zijn mogelijk.
Hotel- en restauranthouders en carwashuitbaters die hun ontvangstbewijzen digitaal bijhouden, moeten ook hun centraal register digitaal bijhouden.

De dagboeken van ontvangsten en de centralisatieboeken, evenals de verantwoordingsstukken, moeten bewaard worden gedurende zeven jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op hun afsluiting. Het digitaal dagontvangstenboek moet op de bedrijfszetel blijven tot het einde van de derde maand volgend op de maand waarin het dagboek werd afgesloten.