Aanvullende pensioenbijdragen voor dokters,tandarts,… wat met RIZIV bijdragen?

De aanvullende pensioenbijdragen die geneesheren, tandartsen en apothekers aan hun erkende pensioenkassen betalen, zijn zoals sociale bijdragen als beroepskosten aftrekbaar tot beloop van 115 % van het absoluut maximumbedrag van de bijdrage die in het kader van het vrij aanvullend pensioen van de zelfstandigen betaald kan worden Die regeling is evenwel uitsluitend van toepassing voorzover de bijdragen (bij zo’n erkende pensioenkas) gestort worden in het kader van een rust- en overlijdensverzekeringscontract. Bijgevolg rijst de vraag of men met de pensioenen die daaruit voortvloeien, rekening moet houden bij het beoordelen van de zogenaamde 80 %-grens.


Extra-legale pensioenbijdragen aan pensioenfondsen of groepsverzekeringen geven slechts recht op een fiscaal voordeel, in de mate dat de 80 %-grens wordt gerespecteerd. Dezelfde grens geldt o.m. ook om te beoordelen in welke mate extra-legale pensioenen als beroepskost aftrekbaar kunnen zijn. Zij houdt (grosso modo) in dat de extra-legale pensioenen die op fiscaal voordelige manier gevormd of uitbetaald kunnen worden, samen met het wettelijk pensioen niet hoger mogen zijn dan 80 % van de laatste normale bruto-jaarbezoldiging. Pensioenen die afkomstig zijn van individuele levensverzekeringen of van het pensioensparen worden daarbij niet in aanmerking genomen.

 


De pensioenen die geneesheren, tandartsen en apothekers conform de voormelde regeling vormen, moeten daarentegen volgens de Minister van Financiën wel in aanmerking worden genomen. Volgens de Minister moeten zij immers – voor het vaststellen van de 80% grens – bij het bedrag van de wettelijke pensioenen worden opgeteld