Advocaat zal vanaf 2014 BTW moeten rekenen

Advocaat zal vanaf 2014 BTW moeten rekenen

Principe

Tot en met 2013

De diensten van advocaten zijn in België vrijgesteld van btw (Bijlage X, Deel B, 2) van de BTW-Richtlijn en artikel 44 W.btw).

In de meeste andere Lidstaten worden de prestaties van advocaten echter wel degelijk met btw gefactureerd.

 

Nieuwe verplichtingen vanaf 2014

Begin juli besliste de federale regering dat op de diensten van een advocaat btw moet worden betaald. Wat zijn de praktische gevolgen als u in uw privéleven een advocaat in de arm neemt?

De toekenning van het btw-nummer gebeurt door de activering van het nummer dat aan de advocaat werd toegekend door de Kruispuntbank voor Ondernemingen en dat vervolgens voorafgegaan wordt door de letters BE.

lees meer in pdf