Afrekening ontvangen, actie dan!

 
Krijgt u uw fiscale afrekening in de bus, dan bezorgt u die best zo snel mogelijk aan uw boekhouder. Hoezo, krijgt hij daar dan niet automatisch een kopie van?
Fiscale afrekening. Krijgt u uw aanslag personenbelasting of vennootschapsbelasting toegestuurd, dan controleert u het best of het te betalen of terug te krijgen bedrag ook klopt met wat uw boekhouder voor u berekend heeft. Is dat niet zo, dan is er ergens een fout gemaakt.
Boekhouder krijgt daar toch ook een kopie van? Neen, toch niet! Hoewel dat in de praktijk nogal eens gedacht wordt, krijgen wij als boekhouder van de fiscus geen kopie van uw aanslag toegestuurd. Het is dus aan u om die aanslag aan ons kantoor te bezorgen zodat hij kan verifiëren of alles klopt en indien nodig bezwaar aan te tekenen. Bezorgt u ons niets, dan weet hij in principe ook van niets…
Let op! Die aanslag gewoon bij uw papieren voor uw kwartaalaangifte steken is ook niet echt aangewezen. Er kunnen dan immers al een paar maanden voorbij zijn voordat wij als accountantskantoor die aanslag ziet en om bezwaar in te dienen, heeft u in principe maar zes maanden de tijd.
Hij kan die toch zien via uw MyMinfin-dossier? Ja, op voorwaarde dat u hem daarvoor een volmacht gegeven heeft. Het is immers niet omdat uw boekhouder al een volmacht heeft om uw aangifte in te dienen via Tax-on-Web (personenbelasting) of Biztax (vennootschapsbelasting), dat hij daarom ook uw persoonlijk fiscaal dossier op MyMinfin kan raadplegen. Daartoe is m.a.w. nog een extra volmacht nodig, maar dan nog…
Seintje van uw kant blijft aangewezen! Absoluut en dat geldt ook zo wij als kantoor een volmacht heeft op uw MyMinfin-dossier! Hij gaat immers niet dagelijks online checken of u uw aanslag al gehad heeft. Die mens heeft uiteraard genoeg andere dingen te doen…
Tip 1. Laat dus via e-mail of telefoon weten dat u uw aanslag ontvangen heeft, dan kan hij het checken door in MyMinfin te gaan kijken.
Als u ons kantoor geen kopie van uw aanslag bezorgt, dan weet hij in principe van niets. Ook als hij volmacht heeft op uw MyMinfin-dossier, verwittigt u hem best even. Wij checken dat logischerwijze niet elke dag.