Aftrek woonbonus optimaliseren met levensverzekering!

Nu uw woning afbetaald is, bent u van plan een aantal vernieuwingen te doen en daarvoor een beperkt hypothecair krediet af te sluiten. Uw woonbonus is daarmee echter niet maximaal benut. Hoe kunt u dat toch nog fiscaal optimaliseren?

Woonbonus niet optimaal benut
Uitgangssituatie.

Uw gezinswoning (tevens uw enige woning) is afbetaald en u gaat nu binnenshuis wat vernieuwingswerken doen. U leent daarvoor € 20.000 voor een periode van 10 jaar. Die lening is gewaarborgd via een hypothecaire inschrijving.

Woonbonus?

Jazeker! De lening loopt immers over 10 jaar en is gewaarborgd via een hypothecaire inschrijving. Bijgevolg heeft u recht op een fiscale basisaftrek van € 2.260 per ontlener (inkomstenjaar 2013), te verhogen met € 750 per ontlener gedurende de eerste tien jaar en nog eens met € 80 extra als er minstens drie kinderen ten laste zijn op 1 januari 2014. Voor een gezin met bv. twee kinderen betekent dit een fiscale aftrek van € 6.020 (€ 3.010 x 2).

Niet opgebruikt.

Voor uw lening van € 20.000 betalen u en uw partner jaarlijks bv. € 2.400 aan interesten en kapitaalsaflossingen terug aan de bank. Abstractie makend van een eventuele kleine premie schuldsaldoverzekering, laten u en uw partner samen een bedrag van € 3.620 (€ 6.020 – € 2.400) van de woonbonus fiscaal onbenut.

Oplossen via fiscale levensverzekering
Hoezo? U kunt die fiscale ruimte verder opvullen met de premies van een fiscale levensverzekering die u afsluit onder het zgn. langetermijnsparen. De betaalde premies geven u dan recht op een belastingvermindering van 30% onder de zgn. korf. Die korf is een variabel bedrag in functie van het nettoberoepsinkomen, berekend als volgt: € 169,20 + 6% x nettoberoepsinkomen, met een maximum van € 2.260 (inkomstenjaar 2013).

Uw levensverzekeringspremies worden bij de uitkering in principe wel belast tegen 10%.

Hoe optimaliseren?

Om te bepalen hoeveel ruimte er is om uw korf fiscaal optimaal te vullen, moet u die eerst verminderen met uw aftrek woonbonus. U mag daarbij de kredietlasten (en uw premie SSV) wel eerst gebruiken om de woonbonustoeslag (€ 750 + eventueel € 80 als er minstens drie kinderen zijn) op te vullen.

Voorbeeld.

U heeft volgens uw beroepsinkomen een korf van € 2.260, uw echtgenote heeft een korf van € 1.800. Uw aanslagvoet bedraagt 50% en die van uw partner 45%. De jaarlijkse afbetaling van uw lening is € 2.400. Daarmee vult u eerst de woonbonustoeslag van € 750 op bij elke partner. Met het saldo van € 900 (€ 2.400 – (€ 750 x 2)) vult u dan de basisaftrek van de woonbonus (€ 2.260) op. U heeft dan nog € 1.360 (€ 2.260 – € 900) ruimte om een premie van een fiscale levensverzekering te storten. Uw partner kan nog een premie van € 1.800 storten. De totale besparing bedraagt op die manier € 2.110,50 berekend als volgt: (€ 750 x 50%) + (€ 900 x 50%) + (€ 1.360 x 30%) + (€ 750 x 50%) + (€ 1.800 x 30%).

Optimalisaie Indien u niet gehuwd bent of wettelijk samenwoont, maar feitelijk samenwoont en elk bv. 50% eigenaar bent, dan moet u het saldo van € 900 in het voorbeeld verdelen over u beiden! U kunt dan nog een premie van € 1.810 (€ 2.260 – € 450) storten en uw partner € 1.350 (€ 1.800 – € 450).

U laat het best nu nog voor 2013 concreet uitrekenen hoeveel premies van de fiscale verzekering u precies kunt aftrekken. Indien u te veel premies stort, zal het surplus geen belastingvermindering opleveren, maar u wordt er later wel op belast.

Door een beperkt hypothecair krediet voor uw gezinswoning is de aftrek woonbonus in principe niet volledig opgevuld. U kunt die fiscale ruimte nu nog voor 2013 verder opvullen met premies van een fiscale levensverzekering. De ideale premie laat u voor elke partner het best apart berekenen.