Alles wat je moeten weten over maaltijdcheques en fiscale aftrekbaarheid?

  • Een volgende maatregel in de economische herstelwet heeft betrekking op een toch wel zeer populair loonelement : de maaltijdcheque. Naar schatting worden er in België elk jaar zo’n 250 miljoen van uitbetaald. Een ideaal instrument dus om koopkrachtverhoging tot bij een breed publiek te brengen. Uiteraard moet de werkgever haar steentje willen bijdragen, maar ook op dat vlak is een stimulans voorzien…
  • De toekenning van maaltijdcheques aan werknemers of bedrijfsleiders gebeurt meestal onder de vorm van een sociaal voordeel. Daarbij moeten volgende voorwaarden worden vervuld :
  •           de toekenning van maaltijdcheques moet bij CAO voorzien zijn, of in een individuele overeenkomst indien geen CAO kan worden afgesloten
  •           er mag slechts 1 maaltijdcheque per gepresteerde werkdag worden toegekend, of afhankelijk van het reëel gepresteerd aantal uren binnen de verschillende werkregimes van het bedrijf
  •           de maaltijdcheque moet op naam van de werknemer worden afgeleverd; een vermelding op de individuele rekening is eveneens geldig
  •           de maaltijdcheque moet een geldigheidsduur vermelden die beperkt is tot 3 maanden
  •           de maaltijdcheque mag enkel worden gebruikt voor de betaling van een maaltijd of voor de aankoop van voeding
  •           de werknemer of bedrijfsleider moet zelf minstens €1,09 per maaltijdcheque betalen
  •           de tussenkomst van de werkgever of onderneming mag maximaal €4,91 per maaltijdcheque bedragen

Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vormt de toekenning bij de werknemer of bedrijfsleider geen belastbaar voordeel van alle aard. De keerzijde van de medaille is dat de werkgeversbijdrage evenmin fiscaal aftrekbaar is.

Indien niet aan alle voorwaarden is voldaan, dan wordt bij de genieter een voordeel van alle aard belast, en is de tussenkomst van de werkgever of onderneming wél fiscaal aftrekbaar.

 

Nu hebben de sociale partners afgesproken om de koopkracht van de werknemers te verhogen. Dit gebeurt door de maximale tussenkomst van de werkgever, die niet mag worden overschreden opdat de toekenning van maaltijdcheques een sociaal voordeel zou blijven, te verhogen met €1. De maximale tussenkomst van de werkgever stijgt dus van €4,91 naar €5,91. Anderzijds werd aan de regering gevraagd om in alle gevallen maximaal €1 fiscaal als kost te mogen aftrekken. Dus ook wanneer de werkgeverstussenkomst €4,91 of minder blijft. De regering heeft dit voorstel aanvaard, met dien verstande dat dezelfde regeling wordt uitgewerkt voor de bedrijfsleiders.

 Deze maatregel treedt retroactief in werking vanaf 1 februari 2009.