Auto afbetalen: aan de bank of aan de constructeur? leasing, renting of lenen?

Afbetalen: aan de bank of aan de constructeur?

Wie beslist heeft om zijn auto op afbetaling te kopen, heeft de keuze uit twee formules:

 • De lening op afbetaling, waarbij je het aankoopbedrag leent van een bank. Je betaalt het geleende bedrag met intrest in schijven terug. Ga wel na welke extra kosten er nog aan de lening verbonden zijn.
 • De verkoop op afbetaling, waarbij je de aankoopprijs in schijven afbetaalt aan een kredietmaatschappij van de constructeur. Die is wettelijk verplicht om een ‘Jaarlijks Kostenpercentage’ (JKP) te vermelden. Dit is een percentage dat aangeeft hoeveel het krediet u kost op jaarbasis. Het omvat de intresten, maar ook andere kosten zoals administratiekosten en commissies.

Veel mensen maken hun keuze door de tarieven van beide formules rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Maar bij die vergelijking moet je wel met een paar zaken rekening houden:

 • Als je een lening op afbetaling neemt, kan je met het geld van die lening de wagen contant betalen. Dat geeft meer mogelijkheden om een korting te bedingen (zie ‘Cash betalen’). Bij een verkoop op afbetaling is dat veel moeilijker.
 • Bij een verkoop op afbetaling is een voorschot van minstens 15% verplicht. Je moet dus nog altijd een stevig bedrag cash betalen.
 • Zijn er aan de lening of de verkoop op afbetaling extra voorwaarden verbonden? Ook die hebben vaak hun prijs.

TIP: Laat voor beide financieringsvormen een volledig afbetalingsplan opstellen, waarin alle kortingen en kosten verrekend zijn, en waarin u duidelijk ziet hoeveel u in elke periode afbetaalt. Op basis daarvan kunt u een betere keuze maken dan op basis van procenten uit de reclamefolder.

Leasen

Je kan een auto ook leasen. Dat komt er op neer dat je de wagen gedurende enkele jaren huurt van de leasingmaatschappij, en dat je op het einde van het leasingcontract een optie krijgt om de wagen terug te geven of over te kopen tegen de restwaarde.

Voordelen van leasing

 • Je hoeft de wagen niet meteen te kopen en je geld voor vele jaren ‘vast te zetten’. Als je hem na pakweg een jaar ‘beu’ bent kan je het contract gewoon stopzetten en een andere wagen zoeken.
 • Als je een ongeval hebt en de wagen niet meer bruikbaar is, hoef je hem niet verder af te betalen.
 • Leasingformules kunnen allerlei extra diensten omvatten die je het leven als autobestuurder wat makkelijker maken.

Nadelen van leasing

 • Het maandelijks te betalen bedrag zal normaal gezien hoger liggen dan bij een aankoop op afbetaling.
 • Een (duurdere) omniumverzekering is bijna altijd verplicht.
 • De restwaarde wordt op voorhand bepaald, maar is doorgaans afhankelijk van de voorwaarden die je in de ‘kleine lettertjes’ leest. Zo wordt gevraagd dat je de auto als een ,,goede huisvader” gebruikt, maar dat is uiteraard een erg rekbaar begrip. De meeste maatschappijen eigenen zich het recht toe om een eventuele minderwaarde (die blijkt bij verkoop) te verrekenen op de klant.

Voor particulieren bestaan er twee grote leasingvormen: de operationele of de financiële leasing.

Operationele leasing

 • Je betaalt een vast bedrag per maand, dat allerlei extra diensten omvat zoals het onderhoud van de auto, eventuele herstellingen, nieuwe banden en alle mogelijke belastingen.
 • Een zorgeloze, maar wel heel dure formule.
 • Vooral interessant voor wie veel kilometers rijdt en/of de btw kan recupereren via zijn vennootschap

Bij een operationele leasing rust het economisch risico bij de leasinggever. Gezien de economische realiteit dat personenwagens het meest in waarde dalen direct na de aankoop, probeert de leasinggever dat economisch risico soms te beperken door in het begin een belangrijke vergoeding op te leggen aan de huurder.

 

 Financiële leasing

 • Je huurt de auto voor een vast maandbedrag van de leasingmaatschappij.
 • Verzekering, belastingen, onderhoud en eventuele herstellingen zijn voor jouw rekening.
 • Je betaalt alleen btw op de maandelijkse huursommen, waardoor de btw-betaling gespreid wordt over de duur van het contract.
 • Op de eindvervaldag van het contract heb je een aankoopoptie. Je betaalt dan de vooraf vastgestelde restwaarde van de auto. Omdat de auto dan op jouw naam komt, zal je wel 21% btw op deze restwaarde moeten betalen, evenals de belasting op de inverkeerstelling.

Bij een financiële leasing worden de eigendomsrechten van het geleasede goed overgedragen. De leasenemer wordt de economische eigenaar van het goed; de leasegever blijft de juridische eigenaar. De restwaarde op het einde van de leasingperiode bedraagt minder of gelijk aan 15%.

Het geleasede goed wordt bij de leasingnemer geactiveerd en geboekt op een 25-rekening “Vaste activa in leasing”. (Let op: enkel het totale bedrag van het geïnvesteerde kapitaal exclusief de restwaarde mag geactiveerd worden).

In tegenstelling tot bij renting zal bij financiële leasing de leasingnemer op het geleasde goed kunnen afschrijven. Het afschrijvingspercentage is afhankelijk van de normale gebruiksduur van het goed en niet van de duur van het contract.