Auto : hoe koop je hem best financiering, leasing of renting?

Als je een nieuwe bedrijfswagen wil aanschaffen, komt algauw de vraag op hoe je die zal bekostigen. Uiteraard kan je hem met je eigen werkingsmiddelen kopen als je die mogelijkheid hebt, maar vaak gebeurt een aankoop als deze op krediet. Kies je in dat geval voor een klassieke financiering bij de bank of voor leasing? Of ga je voor renting, waarbij je de auto enkel huurt? Financiering, leasing of renting: wat is het voordeligste?
Elke formule heeft zijn voor- en nadelen. Om je te helpen de juiste keuze te maken, zetten we de diverse mogelijkheden op een rijtje. Ook andere roerende goederen voor je onderneming (bv. aannemersmateriaal, kopieermachines, computers …) kan je via deze verschillende methodes aanschaffen of huren. Voor de eenvoud geven we hierna telkens het voorbeeld van een bedrijfswagen, maar de principes zijn dezelfde voor andere roerende goederen.

1. Aankoop via financiering

Dit is de meest klassieke methode om een bedrijfswagen aan te schaffen: je leent de volledige som (excl. btw) bij de bank en koopt de wagen rechtstreeks bij de leverancier. Via maandelijkse afbetalingen aan de bank betaal je, gespreid over een aantal jaar, de aankoopsom met interest terug.

Voordeel: volledig eigenaar

Bij aankoop via financiering ben jij zowel de juridische als de economische eigenaar van de wagen.

Nadeel: btw voorschieten

De btw is nooit inbegrepen in het bedrag dat je via de bank kan financieren. Die moet je zelf bij aankoop betalen aan de leverancier. Als je btw-plichtig bent, kan je de btw nadien via je btw-aangifte recupereren. Het nadeel hiervan is dat je vaak een aantal maanden moet wachten vooraleer je effectief de btw terugkrijgt. Je schiet de btw dus voor.
Stel dat je een wagen van € 20.000 excl. btw koopt, dan kan je € 20.000 financieren via de bank. De 21% btw, dus € 4200, moet je bij aankoop zelf betalen aan de garage.

2. Leasing

Bij leasing blijft de leasingmaatschappij de juridische eigenaar van het goed. Zij koopt de wagen aan en stelt die aan jou ter beschikking. Als klant ben je dus enkel de economische eigenaar. Je sluit een contract af met de leasingmaatschappij en betaalt voor de afgesproken periode een maandelijkse leasingvergoeding voor het gebruiksrecht van de wagen. Die vergoeding bestaat – net zoals bij financiering – uit kapitaal en interest.
Eventuele extra kosten kunnen ook opgenomen worden in de investeringswaarde van de wagen. Als je bv. een bestelwagen wil leasen en die ook laten beletteren of inrichten, kan de kost daarvoor mee opgenomen worden in het leasingbedrag. Deze extra kosten mogen maximaal 30% van het investeringsbedrag zijn.

Btw

Bij leasing wordt de 21% btw op de aankoop mee opgenomen in het leasingbedrag. Als je een wagen van € 20.000 leaset, zal het volledige leasingbedrag € 24.200 + interest zijn. De btw wordt dus over de volledige leasingperiode gespreid en opgenomen in de maandelijkse afbetalingen.

Aankoopoptie

Op het einde van het contract heb je een aankoopoptie voor het nog openstaande bedrag (maximum 15% van het investeringsbedrag).

Restwaarde

Bij leasing heb je de mogelijkheid om een restwaarde te bepalen die je ‘doorschuift’ naar het einde van de contractperiode. Dit is een raming van de waarde die de wagen op dat moment nog zal hebben.
Stel dat je een wagen van € 20.000 leaset over 5 jaar, dan kan je bv. 20% van de aankoopprijs als restwaarde behouden. Dit betekent dat je € 4000 doorschuift naar het einde van de leasingperiode van 60 maanden. Het bedrag dat je maandelijks betaalt, wordt dan berekend op € 16.000 + btw + interest.
Het voordeel hiervan is dat je maandelijkse afbetaling lager wordt. Het nadeel is dat je op het einde van de rit wel nog het restbedrag overhoudt. Als je na afloop van het contract beslist de wagen aan te kopen, moet je dat bedrag in één keer betalen. Bovendien betaal je ook gedurende de hele looptijd van het contract interesten op de vooruitgeschoven restwaarde.

Wat na afloop van de leasingperiode?

Op het einde van het leasingcontract heb je twee keuzes:
  1. De auto gaat terug naar de leasingmaatschappij.
  2. Je wil de auto zelf houden en beslist de aankoopoptie te lichten. Je betaalt dan het nog openstaande bedrag (de restwaarde) zodat de wagen uiteindelijk je eigen bezit wordt.
Eventueel kan je voor de betaling van de restwaarde opnieuw een bankfinanciering regelen.

On balance

Leasing gebeurt on balance. Dat wil zeggen dat de wagen op de balans van je onderneming komt te staan. Het contract wordt geactiveerd en afgeschreven. Dit heeft een invloed op je solvabiliteit: hoe meer schulden op je balans, hoe meer liquide middelen je nodig hebt om aan die schulden te voldoen.

3. Renting

Bij renting huur je de wagen voor een contractueel bepaalde periode. De leasingmaatschappij is zowel juridisch als economisch eigenaar van het voertuig; jij bent de huurder. Je sluit een contract af met de leasingmaatschappij, waarbij je maandelijks een huurfactuur krijgt voor de wagen. In deze maandelijkse bedragen zijn btw en interest inbegrepen.

Eerste verhoogde huur

Bij renting kan je eventueel een eerste verhoogde huur toepassen. Dat betekent dat je de eerste maand een hoger bedrag betaalt, waardoor de resterende maandelijkse bedragen lager worden. Vaak gebeurt dit op vraag van de leasingmaatschappij, om haar eigen risico te verminderen.
Vroeger werd dit weleens toegepast om sneller fiscale kosten te maken. Weet echter dat je een eventueel voorschot fiscaal dient te spreiden in de tijd.

Restwaarde en aankoopoptie

Net zoals bij leasing kan je een restwaarde doorschuiven naar het einde van de huurperiode zodat het maandelijks te betalen bedrag verlaagt.
Op het einde van het contract heb je eveneens een aankoopoptie. Deze bedraagt minimum 16% van het investeringsbedrag.

Off balance

Renting gebeurt off balance. Dat betekent dat het contract niet wordt geactiveerd en dus niet in je balans verschijnt. Hierdoor verhoogt de schuldgraad van je onderneming ook niet. De maandelijkse facturen worden als onkosten beschouwd.
Opgepast: dat lijkt misschien handig, maar op die manier ‘verstop’ je deze schuld ook wel een beetje.

Leasing en renting t.o.v. financiering

Voordelen

  • Je hoeft de btw niet zelf vooraf te betalen. De btw wordt mee verrekend in de maandelijkse factuur en wordt dus in de tijd gespreid. Hierdoor hoef je dus ook geen andere kredietlijnen aan te spreken om een groot bedrag aan btw te prefinancieren.
  • Het goed zelf is de waarborg. Voor de leasingmaatschappij biedt dit een grotere zekerheid dan bij financiering. Doordat ze zelf eigenaar blijft van de wagen, zijn er minder bijkomende garanties nodig. Voor starters kan leasing of renting daarom handig zijn als er weinig waarborgen voorhanden zijn voor een financiering.
  • Er is een voorschotfactuur mogelijk.

Nadelen

  • Bij leasing en renting betaal je bovenop de maandelijkse facturen een jaarlijkse administratieve kost. Dat komt doordat de administratieve verwerking van leasing en renting intensiever is dan van financiering.
  • Als je werkt met een restwaarde (die niettemin over de hele looptijd gefinancierd moet worden), leen je meestal meer kapitaal van de bank. Daardoor vallen de interesten vaak hoger uit dan bij een financiering.

Advies over financiering, leasing of renting

Denk je eraan een bedrijfswagen of ander roerend goed voor je onderneming aan te schaffen? Dan loont het de moeite om de diverse mogelijkheden goed tegen elkaar af te wegen. Afhankelijk van de gekozen methode, het bedrag en de termijn kan je soms heel wat uitsparen.