Auto kopen ,waar moet je op letten?

WLTP of NEDC? Bent u nog mee?

Wie nu een nieuwe wagen koopt, zal het zich zeker al hebben afgevraagd. Hoeveel CO2 stoot mijn wagen uit? In onze huidige maatschappij denken we immers allemaal wel na over het klimaat.

Nieuwe norm = WLTP

Wel, de CO2-uitstoot van nieuwe  wagens wordt voortaan gemeten volgens een nieuwe testprocedure, de zogenaamde WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure).

Deze WLTP-norm vervangt de oude NEDC-norm. De auto-industrie evolueert namelijk zodanig snel dat de NEDC-test niet meer aangepast is aan het huidige drukke verkeer. De Europese Unie heeft daarom beslist om gaandeweg de nieuwe WLTP-norm in te voeren.

Let wel, de nieuwe WLTP-norm is strenger en leidt tot hogere waardes van CO2-uitstoot.

Fiscaliteit

De CO2-uitstoot is niet enkel van belang voor het milieu. Deze normen zijn ook van belang in de fiscaliteit.

Denk maar aan de aftrek autokosten, het voordeel alle aard, de verkeersbelasting, de BIV enzovoort, die worden berekend aan de hand van de CO2-uitstoot.

Maar welke norm past de fiscus toe?

De fiscus bevestigt in haar FAQ dat u de oude NEDC-norm mag gebruiken tot eind 2020 voor de berekening van het voordeel alle aard. We nemen aan dat dit ook geldt voor de kostenaftrek.

Bij Vlabel bevestigen ze dan weer dat men enkel rekening houdt met de NEDC-norm voor de verkeersbelasting en BIV.

Tot eind 2020 mag nog de gunstigere NEDC-waarde (gemeten of omgerekend) gebruikt worden als basis voor de autofiscaliteit.

Gelijkvormigheidsattest

Waar kan ik de CO2-uitstoot van mijn wagen terugvinden?

Op het gelijkvormigheidsattest van uw nieuwe wagen (vanaf eind 2018) zou u – in principe – onder code 49 beide normen moeten terugvinden. Op het inschrijvingsbewijs zal u enkel de WLTP-norm vinden.

Oudere wagens zullen in principe enkel de oude NEDC-norm op hun documenten vermelden.

Welke CO2-uitstoot?

Als gevolg van de dieselgate werd de methode om de CO2 uitstoot te meten volledig gewijzigd. Onder de oude methode, de NEDC methode (New European Driving Cycle), werden CO2-waardes gemeten die veel lager waren dan de werkelijke CO2 uitstoot.

Daarom werd een nieuwe methode opgelegd, de WLTP methode (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). De personenwagens waarvan de CO2 uitstoot werd gemeten onder deze methode, komen uit op een veel hogere uitstoot.

Het was niet de bedoeling dat er hogere belastingen verschuldigd zouden zijn, louter omdat de meetmethode gewijzigd werd. Daarom wordt er voor personenwagens waarvan de CO2-uitstoot gemeten werd met de WLTP methode, ook een NEDC 2.0 CO2-uitstoot berekend. Deze NEDC 2.0 waarde betreft een CO2-uitstoot die vergelijkbaar zou moeten zijn met de CO2-uitstoot die gemeten zou zijn onder de NEDC methode. De NEDC 2.0 wordt niet gemeten, doch vertrekkende van de WLTP waarde omgerekend.

De WLTP methode wordt toegepast voor:

  • nieuwe modellen vanaf 1 juli 2017
  • nieuw geproduceerde wagens vanaf 1 september 2018

Kort samengevat:

  • voor oude modellen (voor 1 juli 2017) of oude wagens (geproduceerd voor 1 september 2018) bestaat er maar 1 CO2 waarde, nl. NEDC
  • voor nieuwe modellen (vanaf 1 juli 2017) of nieuwe wagens (geproduceerd vanaf 1 september 2018) bestaan er 2 CO2 waardes:
      • WLTP: gemeten via de nieuwe methode
      • NEDC 2.0: omgerekend vanaf de WLTP waarde

Voor de berekening van het voordeel van alle aard en het aftrekpercentage mag er rekening gehouden worden met de NEDC 2.0 waarde, althans tot en met 31.12.2020.
Vanaf 2021 zal de nieuwe regering hierin een beslissing moeten nemen.

Sinds 1 juli 2019 wordt er geen CO2-uitstoot meer vermeld op het inschrijvingsbewijs.
Op basis van een parlementaire vraag[1] wordt nu bevestigd dat in principe de gegevens op het gelijkvormigheidsattest dezelfde zijn.
Men kan ook de CO2-uitstoot gaan opzoeken op de website van FOD Mobiliteit[2], op basis van het chassisnummer van het voertuig (status van het voertuig).

Inwerkingtreding

Deze nieuwe regelgeving inzake de aftrekbaarheid treedt in werking vanaf aanslagjaar 2021 indien het belastbaar tijdperk ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020. Indien het boekjaar van de vennootschap verkort of verlengd werd na 26 juli 2017, zal deze wijziging van het boekjaar zonder uitwerking blijven voor de toepassing van deze regelgeving.

Conclusie

Zowel de nieuwe regels inzake het aftrekpercentage van de autokosten als de bepaling van de CO2 uitstoot, zullen de eenvoud van de boekhouding en de fiscale aangifte niet ten goede komen.