Belangrijke aandachtspunten voor de verkoop van een nieuwbouw met BTW

 

Aspect Details
Definitie van ‘nieuw’ voor BTW Een gebouw is voor de BTW nieuw tot 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van ingebruikname. Als een appartement bijvoorbeeld in september 2023 in gebruik is genomen, blijft het nieuw tot 31 december 2025.
Status als toevallige BTW-plichtige Als particulier kunt u kiezen om als toevallige btw-plichtige uw nieuwbouwappartement met btw te verkopen. Dit maakt het mogelijk om de eerder betaalde btw te recupereren.
Procedurele veranderingen Sinds 1 januari 2024 is een voorafgaande kennisgeving via formulier 104.1 aan het btw-kantoor niet meer nodig. Uw keuze voor btw-verkoop blijkt nu uit de eerste akte, meestal het compromis, waarin de relevante details en het btw-kantoor worden vermeld.
Belasting op winst Verkoopt u binnen de eerste vijf jaar na aankoop, dan wordt de winst belast tegen 16,5%. Dit geldt niet voor uw eigen gezinswoning, die belastingvrij verkocht kan worden.
Financieel verschil in verkoopopties Of u verkoopt met of zonder btw binnen de nieuwbouwtermijn maakt geen verschil voor de berekening van uw belastbare winst, omdat uiteindelijk dezelfde belastbare winst resulteert ongeacht de methode van verkoop.

Samenvatting: Bij het verkopen van een nieuwbouwappartement kunt u kiezen voor een verkoop met BTW als u zich als toevallige BTW-plichtige opstelt, wat toelaat om eerder betaalde BTW te recupereren. Nieuwe procedurele vereenvoudigingen sinds januari 2024 vereisen geen voorafgaande kennisgeving meer. De keuze voor BTW-verkoop en relevante details moet nu in het eerste verkoopdocument, zoals het compromis, worden opgenomen. Voor de fiscale behandeling van de winst maakt het geen verschil of de verkoop met of zonder BTW plaatsvindt, de belastbare winst blijft gelijk.