Bodemrente : tijd voor een tweede herfinancieringsgolf

 

Onder impuls van het goedkoopgeldbeleid van de Europese Centrale Bank zijn de rentetarieven, die al historisch laag waren, verder gedaald. Dat zet almaar meer Belgen met een vastrentende hypotheeklening weer aan het rekenen. Ze overwegen voor een tweede of zelfs derde keer in korte tijd hun woonkrediet te herzien, om te profiteren van de verder verlaagde rente.

 

Hypothecair krediet is nog nooit zo goedkoop geweest. De richtinggevende tienjaarsrente op Belgische staatsobligaties stond een jaar geleden op 2,2 procent, om verder te zakken naar 1,4 procent een half jaar later en circa 0,4 procent vandaag. Zelfs voor kredietnemers die vrij recent hun hypothecaire lening herzien hebben, kan daardoor het rentevoordeel weer groter zijn dan de herzieningskosten, doorgaans drie maanden rente wederbeleggingsvergoeding en dossierkosten.

 

Prijsgevoelige klant
Volgens bankenfederatie Febelfin werd vorig jaar 13 procent van de totale hypotheekportefeuille in België geherfinancierd, goed voor 23 miljard euro aan herziene woonkredieten. Omdat er tegelijk ook voor een recordbedrag van 25,6 miljard euro aan volledig nieuwe woonkredieten verleend, mede een gevolg van de gewijzigde woonbonus, was 2014 een absoluut recordjaar voor hypothecair krediet.

 

Alle banken bevestigen dat de herfinancieringsgolf zich in de eerste maanden van 2015 doorzet, mede doordat de prijsgevoelige eerste beslissers van vorig jaar nu weer langskomen. Voor klanten die meerdere bank- of verzekeringsproducten hebben lopen, zijn vrijwel alle banken bereid de hypotheeklening te herzien. Maar sommige banken laten klanten met alleen een woonkrediet moedwillig los. ‘We laten ze de wederbeleggingsvergoeding betalen en daarna zijn ze vrij om over te stappen naar de concurrentie’, klinkt het bij een kleine bank.

 

Scheve balans
De herfinancieringen breken de banken immers zuur op. Voor de bank weegt de eenmalige schadevergoeding (de wederbeleggingsvergoeding) niet op tegen de gemiste rente-inkomsten in de toekomst. De banksector blijft daarom pleiten om de wettelijk vastgelegde wederbeleggingsvergoeding te verhogen.
Gérald Bogaert, voorzitter van Febelfins deelvereniging BVK, lanceerde de denkpiste om de wederbeleggingsvergoeding te verdubbelen tot zes maanden, maar de sector zegt open te staan voor andere formules. Consumentenorganisaties zijn echter radicaal tegen een wijziging en bij de overheid bestaat er weinig animo voor.

 

De herfinancieringsgolf schopt ook het indekkings- en herbeleggingsbeleid op lange termijn van de bank in de war. ‘De explosie van herfinancieringen stelt uitdagingen voor de balansen van de banken. Het zet ook druk op de toekomstige winstgevendheid van de banken, want de geherfinancierde woonkredieten brengen minder op aan rente.