BTW op onroerende verhuur

De nieuw optionele btw-heffing voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen is enkel mogelijk in B2B context waarbij zowel de professionele verhuurder als de professionele huurder uitdrukkelijk moeten opteren. De optionele btw-heffing start vanaf 1 oktober 2018. De eerste oorzaak van opeisbaarheid van het nieuw op te richten gebouw moet zich voordoen vanaf 1 oktober 2018. Daarmee viseert de regering duidelijk nieuwe vastgoedprojecten die professioneel worden verhuurd. 
Lopende verhuurcontracten komen niet in aanmerking. Er zal dus géén historische btw-aftrek mogelijk zijn. De regering wil immers nieuwe investeringen aanmoedigen. 
Voor opslagplaatsen met magazijn zal de nieuwe maatregel direct gelden. Daarvoor is het dus niet vereist dat het gaat om nieuwe gebouwen. De 10% regel vervalt, ook voor bestaande contracten.
De verhuurder zal genieten van de onmiddellijke en integrale aftrek van de btw op de oprichtingskosten van het nieuwe gebouw dat hij verhuurt. Daartegenover staat wel een herzieningstermijn van 25 jaar. Indien gedurende die herzieningstermijn de bestemming van het gebouw wijzigt, dan moet de eigenaar van dat gebouw zoveel 25ste van de initieel afgetrokken btw worden herzien in het nadeel.
De invoering van het optionele verhuurregime voor professioneel vastgoed is een historische maatregel. Het gaat om één van de belangrijkste wijzigingen aan het btw-recht van de afgelopen decennia. 
Niet alleen zullen de nieuwe regels de bestaande concurrentiehandicap met de buurlanden wegwerken en investeringen in het vastgoedpatrimonium stimuleren. 
De nieuwe regels betekenen een verregaande administratieve vereenvoudiging van de btw-regelgeving, in die zin dat de belastingplichtige zich niet langer zal moeten beroepen op complexe, al dan niet sectorspecifieke, optimalisatietechnieken zoals onroerende leasing, vruchtgebruikconstructies, ed. 
Verschillende administratieve circulaires uit het verleden (bv. inzake bedrijvencentra, shoppingcentra, opslagplaatsen, …) worden bovendien overbodig.  
Naast een optionele btw-heffing voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen (b2b), wordt ook voorzien in een verplichte btw-heffing voor de kortdurende verhuur van onroerende goederen (b2b en b2c).