Bulgarije betaal je in sommige gevallen 0 procent vennootschapsbelasting

Als vakantieland is Bulgarije al lang ontdekt. Met zijn zonovergoten stranden aan de Zwarte Zee is Bulgarije al sinds jaar en dag de favoriete vakantiebestemming van menig toerist. Dat het land ook ideaal is voor buitenlandse investeerders wordt ook steeds meer bekend, zeker nu het belastingsysteem van dit land investeerders verwelkomt met een aantrekkelijk tarief van 0% vennootschapsbelasting

Buitenlandse investeerders kiezen steeds vaker voor Bulgarije, om verschillende redenen; een razend snelle economische groei, politieke en economische stabiliteit, hoog opgeleid personeel en een strategische, geografische ligging, met directe toegang tot de mondiale markten (EU, EFTA, Rusland, Midden-Oosten).
Maar de belangrijkste reden waarom buitenlandse investeerders steeds meer voor Bulgarije kiezen is dat het bovenal erg goedkoop is om hier bedrijvigheid te ontplooien. In Bulgarije profiteren bedrijven van (1) een lage vennootschapsbelasting (10%), (2) zeer concurrerende arbeidskosten (het gemiddeld maandloon in 2015 was 440 Euro), en (3) de belastingvoordelen die regering van Bulgarije investeerders biedt.

Om de economie van het land te stimuleren en om buitenlandse investeerders aan te trekken, heeft de regering van Bulgarije een serie fiscale maatregelen geïmplementeerd. Deze maatregelen dienen niet alleen de groei van de strategische, economische sectoren in Bulgarije te stimuleren, maar ook om de hoge werkloosheid in het land tegen te gaan.

In dit artikel zal gedetailleerd worden ingegaan één van deze fiscale maatregelen, namelijk het belastingvoordeel van 0% vennootschapsbelasting, in de vorm van een volledige teruggave van de vennootschapsbelasting aan bedrijven die hun activiteiten ontplooien in gemeenten met een hoge werkloosheid. Deze teruggave is geregeld in Corporate Income Tax Act (CITA).

Deze teruggave van de vennootschapsbelasting aan bedrijven die hun activiteiten ontplooien in gemeenten met een hoge werkloosheid werd geïntroduceerd in 2013. Deze stimuleringsmaatregel garandeert teruggave van betaalde vennootschapsbelasting tot 100% aan bedrijven die industriële activiteiten ontplooien in gemeenten met een hoge werkloosheid. Deze maatregel is bedoeld om de vestiging van industrie in deze gebieden te stimuleren. De maatregel is in lijn met de Richtlijnen van de Europese Commissie voor Regionale Steun 2014-2020 en is onderdeel van een serie maatregelen die in het leven zijn geroepen door het Ministerie van Financiën van Bulgarije.

De maatregel is geldig voor twee typen rechtspersonen die winst maken in het kader van de CITA, te weten; (1) lokale rechtspersonen en (2) buitenlandse rechtspersonen met een permanente vestiging in Bulgarije. Om voor deze maatregel in aanmerking te komen, dient worden voldaan aan vijf voorwaarden. Deze vijf voorwaarden zullen hieronder kort de revue passeren.
Allereerst dient de gemeente, waarin het bedrijf is gevestigd en de industriële activiteiten worden ontplooid, een werkloosheid te hebben die minstens 25% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. In meer dan 100 gemeenten in Bulgarije is dit het geval. Volgens de cijfers van Eurostat was het landelijk gemiddelde van Bulgarije in mei 2015 9,7%. Het Ministerie van Economische Zaken publiceert jaarlijks een lijst van gemeenten die voldoen aan het criterium van hoge werkloosheid.

Ten tweede komen alleen bedrijven die tien of meer mensen in dienst nemen, in één van de eerdergenoemde gemeenten, in aanmerking voor dit belastingvoordeel. Bovendien moet 50% van de werknemers direct betrokken zijn bij de ontplooide activiteiten.

Ten derde dient gedurende de gehele fiscale periode niet minder dan 30% van alle werknemers zijn woonadres te hebben in een gemeente met een hoge werkloosheid.
Ten vierde dient de teruggegeven belasting opnieuw worden geïnvesteerd in materiële en immateriële vaste activa, nodig voor de ontplooide activiteiten. Deze investering dient te worden gedaan binnen 4 jaar, vanaf het begin van het fiscale jaar waarover de vennootschapsbelasting is teruggegeven en binnen de bestuurlijke grenzen van de gemeente met een hoge werkloosheid. Deze investering dient niet hoger te zijn dan 25% van de kosten van de vaste materiële activa.
Ten vijfde dient de onderneming de activiteiten, die gerelateerd moeten zijn aan de aanvankelijke investering, voor ten minste vijf jaren na de toepassing van het belastingvoordeel te continueren.

Daarnaast zijn er nog andere criteria waaraan volgens de CITA dient te worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze belastingmaatregel.
Deze belastingmaatregel stimuleert dus zowel nationale als buitenlandse partijen om te investeren in de economische sectoren van Bulgarije en stimuleert zodoende de groei in de ‘achtergestelde’ regio’s in het land. Indien een bedrijf graag in aanmerking wil komen voor deze belastingmaatregel, is de onderstaande checklist een handig hulpmiddel.
Checklist met de belangrijkste voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor het 0% tarief vennootschapsbelasting in Bulgarije:
• De onderneming dient gevestigd te zijn en haar activiteiten ontplooien in één van de regio’s met een hoge werkloosheid (25% hoger dan het landelijk gemiddelde);

• De onderneming dient industriële activiteiten te ontplooien;
• De onderneming dient ten minste 10 personen in dienst te nemen uit een regio met een hoge werkloosheid;
• Ten minste 50% van de werknemers dienen direct betrokken te zijn met de industriële activiteiten;
• 30% van de werknemers dienen inwoners te zijn van een regio met een hoge werkloosheid;
• De teruggegeven vennootschapsbelasting dient binnen 4 jaar opnieuw te worden geïnvesteerd in dezelfde regio;
• De onderneming dient de industriële activiteiten te blijven ontplooien tot ten minste 5 jaren na de vrijstelling van vennootschapsbelasting.

INDIEN NIET WORDT VOLDAAN AAN DEZE CRITERIA GELDT EEN BELASTINGTARIEF VAN 10% EN DAT IS NOG STEEDS EEN BIJZONDER AANTREKKELIJK TARIEF!!!!