Cataloguswaarde handige tool voor oudere auto’s

Contactcenter van Financiën berekent VAA wagen

Zoals ondertussen genoegzaam bekend, wordt het voordeel van alle aard voor een bedrijfswagen met ingang van 01.01.2012 berekend op basis van de cataloguswaarde van het voertuig en in functie van de CO2-uitstoot ervan.

Het probleem daarbij is dat de cataloguswaarde van een voertuig niet altijd bekend is, voornamelijk wanneer het voertuig al wat ouder is (bv. bij aankoop van een tweedehandsvoertuig) of wanneer de gebruiker niet over een factuur beschikt van de aankoop van het voertuig (bv. in het geval van leasing).

De databank van Federauto

De Administratie is een samenwerking opgestart met Federauto. Deze laatste heeft een tool ontwikkeld die gekoppeld is aan een databank (www.auto-i.be) waarin alle historische cataloguswaarden van voertuigen zijn opgenomen en die op basis daarvan automatisch het voordeel van alle aard berekent volgens de regels die van toepassing zijn vanaf 01.01.2012.

Deze tool wordt ter beschikking gesteld van de ambtenaren van Financiën om de controles uit te voeren.

Contactcenter berekent uw voordeel

Het publiek heeft geen rechtstreekse toegang tot deze tool, maar wel onrechtstreeks, via het contactcenter van de FOD Financiën (0257/257.57).

Om al te lange telefoongesprekken te vermijden vraagt het contactcenter om alle nodige gegevens in een formulier in te voeren en dat per mail naar de Administratie te verzenden.

Het formulier is beschikbaar via volgende link:

http://annu.belbone.be/towv3/index.php4?lang=nl&type_doc=data3.

Per mail of telefonisch bezorgt het contactcenter dan het voor uw wagen van toepassing zijnde voordeel van alle aard.