Consumptiecheque: enkel voor werknemers

Om de economie te steunen in tijden van de coronacrisis komt de regering weer met een nieuwe maatregel op de proppen, nl. de consumptiecheque

  • die fiscaal niet wordt belast

  • en vrij is van RSZ-bijdragen.

Bedoeling daarvan is dat die cheque kan gebruikt worden in sectoren die het hardst getroffen worden door de crisis, zoals de horecasector.

Hoe werkt de consumptiecheque en wat zijn de voorwaarden daartoe?

Geen belastingen

De consumptiecheque is eigenlijk nog het best vergelijkbaar met een maaltijd- of ecocheque in die zin dat de ontvanger/werknemer er privé geen belastingen op moet betalen, alsook geen sociale bijdragen. Een werkgever kan de kosten van de cheques als beroepskost fiscaal in aftrek brengen. De werknemer kan de consumptiecheque enkel in België gebruiken en heeft tot doel om een steun te beiden aan de Belgische economie en meer bepaald in sectoren die door de coronacrisis hard getroffen zijn. De uitgifte van de cheque kan alleen gebeuren in de horecasector, in erkende of gesubsidieerde sportverenigingen en/of culturele inrichtingen of organisaties.
Een werknemer kan de cheque dus bv. gebruiken om een lunch/diner te nuttigen in een restaurant of brasserie.

Waarde

De waarde van een consumptiecheque kan maximaal 10 euro bedragen en een werknemer kan niet meer dan 300 euro aan consumptiecheques ontvangen die trouwens op zijn naam worden uitgegeven.
De toekenning van de cheques moet vervat zijn in een aangepaste CAO, of indien dit niet mogelijk is, via een individuele overeenkomst/bijlage bij de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet er verder over waken dat de cheques niet worden verleend ter vervanging van loon, voordelen in natura of enig ander voordeel want anders loopt de werknemer het risico dat hij/zij er in de personenbelasting wel op belast wordt.
De consumptiecheque kan ook niet omgeruild worden en is tevens niet terugbetaalbaar.

Tot…

Een werkgever kan de consumptiecheques tot het eind 2020 uitreiken aan zijn werknemers.
Een consumptiecheque blijft 1 jaar geldig, met dien verstande dat ze in de horecasector kunnen gebruikt worden tot en met 7 juni 2021 vermits de horeca sinds 7 juni 2020 weer klanten mag ontvangen. De consumptiecheques kunnen besteld worden bij o.m. Sodexo, Edenred ea.