Corona: nieuwe steunmaatregelen

Nu we opnieuw te maken hebben met een opflakkering van de cijfers, worden er ook nieuwe maatregelen naar voren geschoven. Om door het bos de bomen nog te zien, kan u deze korte samenvatting als handige leidraad gebruiken.

Tijdelijke vrijstelling doorstorting BV.
Ondernemingen die geconfronteerd werden met tijdelijke werkloosheid worden voor de maanden juni, juli en augustus vrijgesteld van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.Opdat dit kan worden toegepast, moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden namelijk:

  • Tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020 heeft uw onderneming gedurende minimaal 30 dagen ononderbroken gebruik gemaakt van het systeem van de tijdelijke werkloosheid.
  • Geen dividenduitkering, kapitaalvermindering, inkoop van eigen aandelen of enige andere vermindering of verdeling van het eigen vermogen tussen 12 maart 2020 en 31 maart 2020.
  • Geen betalingen of deelnemingen aan/in vennootschappen in belastingparadijzen.


Investeringsaftrek 25 %.
 Meer info hierover kan u hier terugvinden.

Corona tax-shelter.
Ondernemingen die geld investeren in starters  (kmo’s tijdens de eerste 4 jaar na oprichting) kunnen genieten van een belastingvermindering ten bedrage van 25, 30 of zelfs 45%. Dit systeem wordt nu uitgebreid omwille van CORONA.

De CORONA-tax-shelter-regeling schaft de leeftijdsvereiste af, maar voert daarentegen wel een omzetvoorwaarde in. Er wordt slechts een belastingvermindering van 20% toegestaan als de onderneming waarin werd geïnvesteerd in de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020 een minimale omzetdaling heeft gekend van 30%. Bij startende ondernemingen wordt gekeken naar de verwachtingen in het financieel plan.

Indien aan die voorwaarde is voldaan, kan de investering in mindering worden gebracht van de personenbelasting.

Receptiekosten 100% aftrekbaar.
Receptiekosten gemaakt tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 zijn tijdelijk 100% fiscaal aftrekbaar. Dit ter ondersteuning van de evenementensector die het zwaar te verduren heeft gekregen.

Kosten voor relatiegeschenken vallen hier niet onder. Dit werd uitdrukkelijk bevestigd door de wetgever.

Consumptiecheques.
Werkgevers kunnen hun werknemers belonen/vergoeden voor het harde werk tijdens deze crisis door middel van toekenning van een consumptiecheque die de werknemer dan kan aanwenden in de sectoren die het zwaarst getroffen waren door de lockdown. Dit betreft de horeca, de sport- en cultuursector en kleinhandelszaken die minstens 1 maand gesloten waren.

Deze cheques hebben een minimale waarde van 10 euro en een maximale waarde van 300 euro. Daarnaast zijn deze volledig vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Ook voor de werkgever zijn deze voordelig, gezien deze een 100% aftrekbare beroepskost zijn.

Geen btw decembervoorschot 2020.
Er wordt voorzien in een eenmalige vrijstelling van betaling van het decembervoorschot

Belastingvermindering giften. De belastingvermindering voor giften in de personenbelasting wordt verhoogd van 45% naar 60%.