Corona Sociale kas uitstellen : opgelet voor de nadelen!

Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

·         je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 2021 moet betaald hebben;

·         je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 tegen 30 juni 2021 moet betaald hebben.

Tijdens het uitstel blijf je in orde voor je sociaal statuut (kinderbijslag, ziekteverzekering,…), op voorwaarde dat je de bijdragen binnen de verlengde termijn betaalt. Als je dit niet doet, zal je ook verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd zijn (3% kwartaalverhoging en 7% jaarverhoging). Daarnaast zullen onterecht genoten uitkeringen worden teruggevorderd. Tenslotte is je VAPZ-premie voor 2020 niet fiscaal aftrekbaar.