Corona tijdelijke werkloosheid hoe aanvragen ?

Worden er werknemers in quarantaine geplaatst? Of valt de productie stil omdat leveringen uitblijven? Dan kan je tijdelijke werkloosheid door overmacht inroepen bij de RVA. 

De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Ze wordt aanvaard voor de door de werkgever opgegeven duur, en dit uiterlijk tot en met 30 juni 2020.
Je kan geen tijdelijke werkloosheid inroepen als een werknemer thuis wil blijven omdat de school van zijn kinderen sluit wegens het coronavirus.

Zo vraag je het aan:

Je doet zo snel mogelijk een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met deze info:

 • de datum waarop de medewerker niet meer kon worden ingezet
 • de reden van overmacht (‘coronavirus’)
 • een bewijs dat de werkloosheid gelinkt is aan het coronavirus
 • de voorziene werkloosheidsduur
 • de identiteit van de betrokken werknemer

Ligt het bedrijf niet helemaal stil, maar deelt het in de klappen omdat er minder klanten zijn? Dan kan je eventueel tijdelijke werkloosheid om economische redenen aanvragen bij de RVA. 

Zo vraag je het aan:

 • voor arbeiders: via een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘coronavirus’ als economische reden
 • voor bedienden zijn twee situaties mogelijk:  
  • Je bedrijf is al erkend als onderneming in moeilijkheden: dan doe je een elektronische aangifte bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel, met vermelding ‘schorsing bedienden’ als economische reden en ‘coronavirus’ bij de rubriek ‘opmerkingen’
  • Je hebt nog geen erkenning: je dient een aanvraag in bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden

 

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken.