Corona: Vlaamse steun voor evenementensector

Door de verscherpte coronamaatregelen opgelegd door de overheid verkeert de evenementensector in een financieel moeilijke situatie. Om hieraan tegemoet te komen komt de Vlaamse overheid met een plan op de proppen om een voorschot voor organisatoren te lanceren dat terugbetaalbaar is en zodoende een kapitaal voor hen creëert dat kan ingezet worden om nieuwe evenementen voor te bereiden vanaf najaar 2020.

Voorschot

Het terugbetaalbaar voorschot voor organisatoren bedraagt 60% van de totale kost van het evenement en is beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Het voorschot bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 800.000 euro. De verplichting tot terugbetaling vervalt als het evenement niet mag doorgaan wegens genomen coronamaatregelen door de overheid. Is dit het geval, dan kan de steun definitief verworven worden, beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Het bedrijfseconomische risico wordt echter niet afgedekt. Als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden.

Vlaanderen

Zowel vennootschappen, als eenmanszaken kunnen het voorschot aanvragen voor zover hun exploitatiezetel in België gevestigd is tenminste als het evenement in Vlaanderen doorgaat. Ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse gewest kunnen het voorschot bovendien aanvragen indien het evenement in het Brusselse gewest doorgaat. Ook vzw’s kunnen er zich op beroepen. Belangrijk is wel dat de aanvrager geen onderneming was in moeilijkheden op 31 december 2019. Voor kleine ondernemingen moet dit echter wel genuanceerd worden. Kleine ondernemingen kunnen immers steun krijgen, zelfs indien ze reeds in moeilijkheden waren op 31 december 2019, op voorwaarde dat zij niet aan een collectieve insolventieprocedure zijn onderworpen en dat zij geen reddingssteun of herstructureringssteun hebben ontvangen. Daarnaast moet de aanvrager wel aan een resem voorwaarden voldoen. Zo moeten zij aantonen dat hun actieve omzet, toegevoegde waarde en directe en indirecte tewerkstelling creëert in hun eigen organisatie en bij onderaannemers die aan het evenement meewerken. Daarnaast moet het gaan om een bijeenkomst van mensen, met een tijdelijk karakter, in functie van amusement, beleving of professionele doeleinden. Het evenement moet plaats vinden binnen het Vlaamse of Brusselse Gewest en op een op voorhand bepaald tijdstip.

Europese Commissie

Het voorschot aanvragen is momenteel nog niet mogelijk vermits de Europese Commissie nog het een en ander moet bekijken. Eenmaal de Vlaamse regering de aanvraag definitief heeft goedgekeurd, kan de aanvraag online gebeuren. Er komt een eerste oproep in september voor evenementen tot 31 december 2020. De uiterste indieningsdatum van deze oproep zal begin oktober 2020 liggen. Een tweede oproep voor evenementen die in 2021 plaats vinden, zal georganiseerd worden met een uiterste indieningsdatum in november of begin december 2020. Van zodra hier meer nieuws over gekend is, brengen wij u hiervan op de hoogte.