Corona: wat kan bank doen mbt leningen voor zelfstandigen?

In deze periode maandelijks je leningen afbetalen, het kan zwaar doorwegen.

Ondernemerskrediet uitstellen

Daarom kan je bij je bank tot maximaal 31 oktober alle aflossingen van kapitaal voor je ondernemingskredieten pauzeren. De interesten blijf je wel verschuldigd, en je lening zal dan langer doorlopen.

Om van dat uitstel te kunnen genieten, moet ofwel de omzet van je onderneming gedaald zijn, moet je gebruik maken van tijdelijke werkloosheid voor je personeel, of moet je onderneming verplicht gesloten zijn door de coronamaatregelen.

Alle ondernemingen, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties kunnen er gebruik van maken, als je onderneming gezond was (geen afbetalingsproblemen had) voor de crisis. Voor meer info, klik hier.

Woonlening uitstellen

Heb je als particulier nog een woonlening lopen? Dan kan je die afbetalingen ook tot maximaal 31 oktober uitstellen. Voorwaarde is dat je zaak gesloten is of dat je overbruggingsmaatregelen hebt moeten nemen, dat je ziek bent door corona of dat je in tijdelijke werkloosheid zit (als werknemer, dan).

Je woonlening zal langer doorlopen, en je moet extra interesten betalen voor de uitgestelde periode (tenzij je gezinsinkomen netto onder 1.700 euro per maand ligt). Je mag ook nog geen achterstand hebben opgelopen op je afbetalingen, en je mag niet meer dan 25.000 euro op je spaarboekje hebben staan, of dat bedrag aan het beleggen zijn. Dit uitstel geldt voor alle duidelijkheid enkel voor woonleningen als particulier, niet voor hypothecaire leningen van je onderneming. Voor meer info, klik hier.

Waarborg voor nieuwe lening

Wie nieuwe leningen wil afsluiten, kan die deels door de banken of de overheid laten waarborgen. Voor kortlopende leningen (maximaal een jaar) kunnen ondernemers aankloppen bij de banken, die zelf garant zullen staan als er een verlies op die lening wordt geleden (tot 3 procent).

Voor wie bijvoorbeeld een overbruggingskrediet wil afsluiten om RSZ- en btw-schulden of achterstanden, achterstallige huur of bijvoorbeeld lonen van méér dan 3 maanden oud af te betalen, kan de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) tot 75 procent van de waarborg op zich nemen. Die schulden mogen maximaal een jaar oud zijn.

Leningen voor KMO’s

Specifiek voor KMO’s (start-ups en scale-ups) die blijven doorwerken, kan PMV ook leningen op middellange termijn geven. Het gaat dan om achtergestelde leningen van drie jaar, met een lagere rente. Een achtergestelde lening betekent dat PMV als laatste in het rijtje van schuldeisers gaat staan (zich achter-stelt) op het moment dat je KMO het moeilijk krijgt. Vul hier uw gegevens in onder punt 1 om op de hoogte te blijven.

Verzekeringen

Neem ook contact op met je verzekeraar (of tussenpersoon) om te kijken of je uitstel kan krijgen voor de premies die je voor je verzekeringen moet betalen.